Aktualności

Data dodania: 2015-01-16

Logo

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
„Innowacyjność a gospodarka niskoemisyjna”

27 marca 2015, Warszawa

Data dodania: 2015-01-08

Biowęgiel – polskie paliwo niskoemisyjne
jako element PROW 2014/2020
27 stycznia 2015 r. godz. 11:00-14:00
Miejsce: sala konferencyjna 49/51 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ul. Wspólna 30, Warszawa

Przy obecnym kierunku polityki klimatycznej Unii Europejskiej – rola węgla w Krajowym Systemie Energetycznym może ulec zmianie. Polska, jako członek UE, jest również uczestnikiem wspólnotowego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla EU ETS (CO2) oraz musi wypełnić swoje zobowiązania w ramach realizacji celów polityki klimatycznej w obszarze non-ETS. Powyższe - zobowiązuje nas do efektywniejszego gospodarowania własnymi zasobami naturalnymi (węgiel) oraz do rozwoju energetyki niskoemisyjnej – odnawialnej i skojarzonej.

Rozwiązaniem będącym wsparciem dla realizacji zarówno krajowej, jak i unijnej polityki energetycznej jest energetyka rozproszona, która ogranicza emisję dwutlenku węgla. Niekwestionowaną wartością dodaną energetyki rozproszonej jest uniezależnienie się w określonym zakresie od dostaw energii elektrycznej z sieci, gdzie przerwy w jej dostawach mogą stanowić istotne ograniczenia komfortu funkcjonowania gospodarstwa domowego, jak i przeszkodę w  prowadzeniu działalności produkcyjnej, np. rolniczej. Pod względem ekologicznym najefektywniejszymi źródłami rozproszonymi są źródła odnawialne, a w szczególności przydomowe instalacje fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe. W swojej charakterystyce  rozwiązania te posiadają jednak cechę, która uniemożliwia ich użycie jako autonomicznych źródeł zasilania. Jest to spowodowane brakiem możliwości programowania ich działania  (zależą  od warunków pogodowych – siły wiatru, nasłonecznienia). Rozwiązaniem eliminującym problem braku stabilności są wysokosprawne układy kogeneracyjne. W takich układach najczęściej stosowanym paliwem jest gaz. Na poziomie wspólnoty jest on uważany za paliwo „niskoemisyjne”, jednak w obecnej sytuacji politycznej oraz przy braku wystarczających zasobów tego surowca w kraju bardziej uzasadnionym byłoby opracowanie alternatywy, w podobnym – przewidywalnym i stabilnym układzie, w postaci paliwa wykorzystującego surowce produkowane w kraju.

Data dodania: 2014-10-29

Debata "OZE i kogeneracja – modele wsparcia w świetle projektu wytycznych Komisji Europejskiej" odbyła się 25 Listopada 2014 r. w sali konferencyjnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Data dodania: 2014-10-21

„Rynek mocy krajowego systemu elektroenergetycznego”
14 Listopada 2014 (piątek), godz. 11
Bankier.pl

Data dodania: 2014-10-13

3 października 2014 w ministerstwie Gospodarki odbyło się inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki. 

– Doceniając Państwa wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania krajowego sektora energetyki mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału i aktywnej pracy w ramach Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński wręczając członkom nominacje.

Data dodania: 2014-09-30

Debata pt.: „Inwestycje Celu Publicznego oraz Procedury Zamówień Publicznych – proinwestycyjny rozwój sektora energetycznego”

sala konferencyjna tygodnika „Polityka”, Warszawa, ul. Słupecka 6
23 października 2014 (czwartek), godz. 11.00

Jak podkreślają eksperci, Polska stoi w obliczu konieczności głębokiej przebudowy i rozbudowy. Dotyczy to inwestycji strategicznych, a w szczególności tych infrastrukturalnych.

Data dodania: 2014-09-22

X Międzynarodowa Konferencja POWER RING 2014
„Europejski Rynek Energii: między zjednoczoną Europą, a narodową autonomicznością”

8 grudnia 2014 godz. 9:00, sala „Pod Kopułą”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 

Data dodania: 2014-09-09

DEBATA PUBLICZNA
ROZPROSZONE ŹRÓDŁA ENERGII A TRADYCYJNA ENERGETYKA:
RYWALIZACJA CZY WSPÓŁPRACA
8 października 2014 r., w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, Warszawa, godz. 11.00 – 14.00

Sądząc po tym, co dzieje się w Europie (Niemcy, Dania, Anglia, a ostatnio Włochy) może nas czekać boom na mini-OZE. Mamy tu do czynienia z rewolucją technologiczną, a takiej zastopować się nie da (można ją najwyżej spowolnić).

Data dodania: 2014-04-24

26 czerwca 2014 roku odbyła się X międzynarodowej konferencji NEUF 2014 „Energetyka a gospodarka niskoemisyjna czyli co zrobić, żeby się opłacało”.

Po ponad 20 latach funkcjonowania polskiej gospodarki rynkowej wyczerpują się dotychczasowe, proste rezerwy wzrostu i nadszedł czas na to, by wybrać dalszą ścieżkę rozwoju. Mamy do wyboru dwie: utrzymanie regulacyjnego i instytucjonalnego status quo oraz powolną adaptację do wyzwań i trendów światowych lub wybór scenariusza skutecznej modernizacji zakładającego innowacje i efektywność wykorzystania zasobów energetycznych poprzez premiowanie niskoemisyjnych rozwiązań w energetyce czy transporcie.

Podczas NEUF 2014 była mowa m.in. o potrzebnych inwestycjach, efektywności ich realizacji oraz technologiach wspomagających rozwój i innowacyjność sektora energetycznego, a w tym:

  • O inwestycjach infrastrukturalnych w energetyce – co możemy zrobić, aby procesy inwestycyjne były bardziej przyjazne dla inwestora (ustawa korytarzowa, uproszczone procedury przetargowe relacja inwestor-wykonawca)
  • O niskoemisyjnej energetyce rozproszonej (energetyka na obszarach słabo zurbanizowanych – potrzeby inwestycyjne i finansowanie)
  • O rozwiązaniach ICT dla energetyki od projektu po serwis (integracja systemów, oprogramowanie IT dla przemysłu, urządzenia mobilne, automatyka, zarządzanie)
  • O niskoemisyjnej energetyce węglowej
Data dodania: 2014-04-09

Debata
Prosument – sieć i rozliczenia – Net metering
15 maja 2014 r. g. 10.00
Miejsce: ul. Słupecka 6, Warszawa (Redakcja Polityki)

Strony