Aktualności

Data dodania: 2019-03-29

W dniu 28 marca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  nasze Stowarzyszenie zostało oficjalnie włączone do współpracy  
w zakresie zagadnień dot. efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, podczas organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, IHAR oraz Polish Patato Federation - XXVI Krajowych Dni Ziemniaka.

PATRONAT HONOROWY:

Data dodania: 2019-02-20

Szanowni Państwo,

Jako wyróżnienie naszej wieloletniej aktywności w obszarze nowoczesnej i efektywnej gospodarki oraz współpracy zarówno z przedsiębiorstwami jak i środowiskiem naukowym, zostaliśmy zaproszeni do włączenia się do projetu pn "Polska Wystwa Gospodarcza".

Organizatorem tego projektu wystawienniczego jest Kancelaria Prezydenta RP, a jego celem jest m.in. prezentacja dorobku polskich firm poprzez prezentację ich kluczowych produktów.

Data dodania: 2019-01-16

Przedstawiamy opinię  Stowarzyszenia dot. projektu Polityki Energetycznej Polski 2040, którą skierowaliśmy w ramach konsultacji publicznych do Ministerstwa Energii. 

W opinii wskazaliśmy jakimi elementami (na bazie dotychczasowych implementacji Polityk Energetycznych) powinna się cechować PEP, a także odnieśliśmy się do obszarów dot. infrastruktury sieciowej, energetyki małoskalowej, magazynowania energii oraz oczywiście efektywności energetycznej.

Data dodania: 2018-12-12
Do niedawna ceny uprawnień do emisji CO2 utrzymywały się przez dłuższy czas na niskim poziomie a analiza ryzyka związana z możliwością wzrostu tych indeksów schodziła na dalszy plan. Ostatni rok pokazał jednak, że i ten rynek może być zaskakujący, ceny uprawnień wzrosły drastycznie, co może oznaczać znaczne zwiększenie kosztów wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła i przeniesienie ich na odbiorców końcowych.
Data dodania: 2018-12-06

Podmioty, które planują realizację inwestycji efektywnościowych i jeszcze przed jej rozpoczęciem przedłożą Prezesowi URE odpowiedni wniosek wraz z audytem efektywności energetycznej - korzystając z zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, uzyskują dla danego przedsięwzięcia certyfikaty bezterminowe, co oznacza że znajdą się w dużo lepszej sytuacji.

Szczegóły w załączonej analizie

Data dodania: 2018-11-08

W dniu 8 listopada 2018 podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego oraz Centrum Badawczym PAN - Konwersja Energii i Źródła Odnawialne, którego przedmiotem są wzajemne działania w obszarze nowoczesnej energetyki.

Data dodania: 2018-11-02

Narzędzia wspierające transformację energetyczną - Badania i Rozwój

W ramach programu funduszy europejskich przeznaczonych na lata 2014-2020 Polska otrzymała i wydaje ponad 80 mld euro na realizację polityki spójności. Jednym z celów tematycznych, na które przeznaczone są te środki jest „wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjna we wszystkich sektorach”. Głównymi beneficjentami programu operacyjnego na lata 2014-2020 są przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty publiczne. 

Data dodania: 2018-10-31

Konferencja Areopag Energetyki Odnawialnej odbyła się w Ministerstwie Energii w dniu 10.10.2018.

Data dodania: 2018-10-26

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

W sobotę 20 października przeżyliśmy wszyscy magiczne chwile przy poezji śp Krzysztofa i muzyce jego przyjaciół.

Wyjątkowych wspomnień było mnóstwo, co sprawiło, że Krzysztof był wśród nas.

Data dodania: 2018-10-19

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Już w najbliższą sobotę - 20 października, na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (al. Lecha kaczyńskiego 16), odbędzie się wyjątkowy koncert wierszy śp. Krzysztofa w wykonianiu zespołu OBCĘGÓWA.

Koncert zorganizowany jest we wspołpracy z nami i stanowić będzie ważny element obchodów 50-cio lecia KTW Dreptak.

Strony