Powołaliśmy Centrum Zarządzania Śladem Węglowym

W dniu 1 czerwca nasze Stowarzyszenie wraz Partnerem - VIVERNO Sp. z o.o., powołało Centrum Zarządzania Śladem Węglowym, którego efektem końcowym ma być zwiększenie w Polsce liczby przedsiębiorstw neutralnych klimatycznie. 

"Nasza wspólna inicjatywa jest m.in. odpowiedzią na potrzeby zgłaszane nam przez organizacje, stowarzyszenia branżowe czy NGO w zakresie zmieniającego się bardzo dynamicznie otoczenia rynkowego, kierunków polityk UE czy gwałtownych zmian na rynku energetycznym (zmiany cen energii, gazu, innych)" - wskazuje Prezes Stowarzyszenia Rafał Czaja.

W ramach swojej działalności Centrum dzielić się będzie z rynkiem wiedzą na temat obowiązujących regulacji i m.in. publikując materiały wskazujące na najważniejsze obszary w zakresie obowiązku ujawniania informacji niefinansowych, w tym o emisji gazów cieplarnianych. Tym samym prowadzone wspólnie przez Stowarzyszenie i VIVERNO działania jeszcze bardziej przybliżają polskie przedsiębiorstwa do bycia liderem rankingu CDP i uzyskania w nim najwyższej oceny „A”.

VIVERNO Sp z o.o. to pierwszy w Polsce akredytowany Partner CDP. 

"Wsparcie na najwyższym poziomie polskich przedsiębiorstw w procesie transformacji energetycznej jest dla nas priorytetem. Tym bardziej jesteśmy dumni z docenienia naszych kompetencji i dołączenia spółki VIVERNO przez CDP do wąskiego grona akredytowanych dostawców usług" – komentuje Jakub Włodarczyk, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w VIVERNO Sp. z o.o.

CDP wzywa przedsiębiorstwa do odpowiedzi na kwestionariusze dotyczące zmiany klimatu, bezpieczeństwa wodnego i lasów. Każda z firm, która nie odpowiedziała na wezwanie, figuruje w ogólnodostępnym rankingu z najniższą oceną „F”. Jedynym sposobem na poprawę noty, a tym samym wizerunku przedsiębiorstwa, jest złożenie poprawnie wypełnionego raportu. 

"Podstawowe elementy, które warto uwzględnić w ujawnianiu informacji na temat klimatu przez firmę, to pomiar emisji co najmniej z zakresu 1 i 2 oraz odpowiednie cele redukcyjne, identyfikacja zagrożeń i szans związanych z klimatem, działania na rzecz redukcji emisji, ocena emisji z zakresu 3, wykorzystanie energii odnawialnej oraz zaangażowanie łańcucha wartości w kwestie związane z klimatem" – wskazuje Maxfield Weiss,  Executive Director w CDP Europe.