Spotkanie z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie zasad współpracy i rozliczeń spółdzielni energetycznych w Polsce

W dniu 8 kwietnia z inicjatywy MRiRW odbyło się niezwykle ważne spotkanie poświęcone zasadom współpracy wewnętrznej i modelom rozliczeń spółdzielni energetycznych. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju, Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, a ze strony Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego uczestniczył Rafał Czaja - Prezes.

Spotkanie było m.in. wynikiem publikacji Rozporządzenia ws. "dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych".

Wspólnie wypracowane rozwiązania na poziomie ekspertów, a przede wszystkim przedstawicieli resortów Rolnictwa i Klimatu, ujednolicić mają sposób rozliczania tych podmiotów pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, a opracowane zasady rozliczeń być atrakcyjne i przejrzyste dla członków spółdzielni. 

Jak wskazywali wcześniej eksperci naszego Stowarzyszenia, m.in. dr Grzegorz Maśloch - moment publikacji Rozporządzenia to niezwykle ważny krok w rozwoju spółdzielni energetycznych, na który oczekiwano od dłuższego czasu.

Koordynator spotkania - MRiRW potwierdziło także, że spotkanie nie miało charakteru jednorazowego, a będzie formą cyklicznych spotkań eksperckich, których celem będzie wsparcie rozwoju spółdzielni energetycznych w Polsce.