Spotkanie koncepcyjne dot. Krajowej Sieci Zdecentralizowanych Magazynów Ciepła

W dniu  28 czerwca, na Politechnice Świętokrzyskiej  we współpracy z LABORATORIUM PRZEMYSŁOWYM NISKOEMISYJNYCH I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, zorganizowaliśmy pierwsze/koncepcyjne spotkanie dot. możliwości stworzenia Krajowej Sieci Zdecentralizowanych Magazynów Ciepła.

Uczestnicy spotkania zapoznali się także z funkcjonowaniem Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii, gdzie modelowane i weryfikowane są innowacyjne rozwiązania lokalnych obszarów bilansowania. Struktura na, której prowadzone są badania oparta jest o mikrosieć elektroenergetyczną zbudowaną na bazie kampusu PŚk, Mikrosieć łączy odbiory o różnych PPE (4 GWh/rok), ładowarki EV(DC 50 kW i AC 22kW), źródła PV (0,5 MWp) i WG (0,02 MW) oraz generator na gaz ziemny (0,1 MW) i magazyn energii Li-jon (0.5 MW, 0,4 MWh). Struktura sieci jest otwarta i gotowa na dołączenie kolejnych źródeł w postaci ogniw paliwowych itp.

Spotkanie pozwoliło na zaprezentowanie potencjału, poznanie stroni deklarację współdziałania przy realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych. 

Cele główne inicjatywy:

  • uelastycznienie systemu energetycznego – m.in. spłaszczanie krzywej zapotrzebowania, zwiększenie dostępności/zastępowalności źródeł, lokalne bilansowanie
  • redukcja zapotrzebowania na paliwa kopalne
  • przepływ wiedzy między różnymi dziedzinami nauki i sektorami polskiej gospodarki

Organizatorzy:

  • Rafał Czaja – Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego
  • Artur Pawelec - Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii