Pod Patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zbadamy możliwości poprawy efektywności energetycznej na obszarach wiejskich.

Wychodząc na przeciw potrzebom komunikowanym przez środowiska społeczne z obszarów wiejskich, Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego podjęło się realizacji badania dotyczącego możliwości poprawy efektywności energetycznej na obszarach wiejskich.
 
Patronat:
 
 
Badanie realizowane będzie w ramach projektu Stowarzyszenia:
 
 
W świetle wyzwań związanych m.in. z regulacjami prawnymi czy otoczeniem międzynarodowym, kluczowa jest maksymalizacja niezależności energetycznej obszarów wiejskich i przedsiębiorstw z nimi związanych, a także racjonalizacja zużycia energii i ciepła.
 
Oszacowanie możliwości optymalnego zużycia energii elektrycznej i ciepła przy jednoczesnej poprawie konkurencyjności to dzisiaj fundamentalny element budowania przewag naszego rolnictwa i redukcja obciążeń dla energetyki.
 
Udział w badaniu ma charakter anonimowy.
Komunikaty szczegółowe zawarte będą w pismach przewodnich kierowanych do poszczególnych organizacji