Aktualności

Data dodania: 2017-05-11

DEBATA

„Inteligentna energetyka na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego”

organizowana pod Patronatem Ministra Energii, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu NSZZ „Solidarność”

Data dodania: 2017-03-24

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt poinformować, że kalendarz wydarzeń, organizowanych przez firmę Procesy Inwestycyjne w 2017 roku, został objęty patronatami honorowymi Ministra Energii, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność

Data dodania: 2017-03-07

DEBATA

organizowana wspólnie z Posłem na Sejm RP Ireneuszem Zyską,  Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii

oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich

„Pakiet Zimowy – budowanie przewag konkurencyjnych czy zagrożenie dla Polski”

Data dodania: 2016-11-30

Konferencja w formie  konsultacji z młodym pokoleniem:
„Transformacja niskoemisyjna – przepis na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” oraz „Smart Living"

Transmisja on-line od godz. 12:00

Wydarzenie to jest trzecią częścią „Zintegrowanego bloku konferencji dotyczących niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki jako klucza do określenia energy-mix”.

Strony