Dzięki naszej kompleksowej współpracy, Zakład Energetyki Cieplnej w Otwocku zrealizuje projekt „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla potrzeb OZEC Sp. z o.o.” w ramach środków NFOŚiGW „Ciepłownictwo Powiatowe”

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 08.11.2021 r. Zarząd NFOŚiGW postanowił udzielić dofinansowania w formie pożyczki na przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla potrzeb OZEC Sp. z o.o.”.
 
Ekspertami odpowiadającymi za skuteczne doprowadzenie do obecnej fazy projektu są członkowie zespołu Stowarzyszenia:
  • mgr inż. Michał Gatkowski – Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego/BGEC Sp. z o.o.
  • mgr inż. Piotr Gołąb - Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego

Eksperci przeprowadzili wszelkie konieczne analizy energetyczne i ciepłownicze, opracowali również optymalną ściezkę dojścia do "systemu efektywnego".
Stowarzyszenie opracowało kompletny wniosek do NFOŚiGW i wspieralo OZEC Sp. z o.o. w procesie bieżących kontaktów z NFOŚiGW.

Fot. prace przygotowawcze - ekspercka wizyta otwierająca dzialania projektowe. Uczestnicy spotkania - Zarząd OZEC Sp. z o.o., mgr inż. Michał Gatkowski, mgr inż. Piotr Gołąb (2020 r.)

Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że Pan Michał Gatkowski weźmie udział w panelu „NOWY MODEL CIEPŁOWNICTWA – CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE” konferencji  Konferencji Technicznej „Nowy Model Energetyki”, która odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2021 r. w Kazimierzu Dolnym.

REJESTRACJA