Dofinansowanie dla inwestycji pt. "Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla potrzeb OZEC Sp. z o.o."

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.12.2021 r. Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. podpisał umowę z NFOŚIGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla potrzeb OZEC Sp. z o.o." w kwocie 3 200 000,00 zł. ( netto )
 
Efekt ekologiczny przedsięwzięcia:
- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 10 973,24 ( GJ/rok)
- zmniejszenie emisji CO2: 2468 (Mg/rok)
Ilość wytworzonej energii cieplnej w skojarzeniu (wysokosprawna kogeneracja): 19 341 (GJ/rok) i ilość wytworzonej energii elektrycznej:
5 060 (MWh/rok). Planowany termin realizacji przedsięwzięcia 2022/23 r. Celem powyższego działania jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko i poprawa jakości powietrza ( ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery).
Dzięki równoczesnemu wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej i w trakcie tego samego procesu technologicznego zostanie zapewniona oszczędność energii pierwotnej a tym samym tańsze ciepło.
  
 
 
 
Ekspertami odpowiadającymi za skuteczne doprowadzenie do obecnej fazy projektu są członkowie zespołu Stowarzyszenia:
  • mgr inż. Michał Gatkowski – Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego/BGEC Sp. z o.o.
  • mgr inż. Piotr Gołąb - Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego

Eksperci przeprowadzili wszelkie konieczne analizy energetyczne i ciepłownicze, opracowali również optymalną ścieżkę dojścia do "systemu efektywnego".
Stowarzyszenie opracowało kompletny wniosek do NFOŚiGW i wspierało OZEC Sp. z o.o. w procesie bieżących kontaktów z NFOŚiGW.

Fot. prace przygotowawcze - ekspercka wizyta otwierająca dzialania projektowe. Uczestnicy spotkania - Zarząd OZEC Sp. z o.o., mgr inż. Michał Gatkowski, mgr inż. Piotr Gołąb (2020 r.)