Projekt edukacyjny NBP - za nami kolejne fascynujące spotkanie edukacyjne z młodzieżą

W dniu 25 listopada,, tym razem w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Błoniu, eksperci Stowarzyszenia poprowadzili kolejny ciekawy warsztat z młodzieżą w ramach projektu edukacji ekonomicznej NBP - "Świadomość młodzieży ze szkół średnich na temat kosztów funkcjonowania gospodarstw domowych".

 

Cele szczegółowe projektu:

  • Rozwinięcie samodzielności, innowacyjności i przedsiębiorczości w kierunku przygotowania młodego pokolenia do zakładania i prowadzenia gospodarstw domowych w sposób odpowiedzialny i bezpieczny pod względem finansowym.
  • Wzrost świadomości  nauczycieli ze szkół średnich oraz decydentów i naukowców zajmujących się kwestiami edukacji ekonomicznej na temat stanu wiedzy uczniów szkół średnich o roli i znaczeniu kosztów związanych z funkcjonowaniem gospodarstw domowych dla funkcjonowania poszczególnych gospodarstw domowych jak i społeczeństwa i gospodarki.
  • Poprawa wiedzy na temat finansowych uwarunkowań funkcjonowania gospodarstw domowych i upowszechnienie wiedzy na temat podstawowych kosztów funkcjonowania polskich gospodarstw domowych wśród odbiorców projektu - nauczycieli i uczniów szkół średnich.