Dziękujemy - AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2021 już za nami

Dziękujemy za udział w wydarzeniu, zarówno uczestnikom w Ministerstwie Klimatu i Środowiska jak i śledzącym nasze obrady poprzez dedykowaną transmisję.  To była niezwykła edycja wydarzenia i od strony merytorycznej realizowana przy udziale kluczowych dla rynku energii przedstawicieli.

Patronat Honorowy:

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

Ireneusz Zyska - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska


Rafał Czaja - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego

Udział w Sesjach wzięli:

SESJA I

Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyk
Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii
Albert Gryszczuk – Prezes Zarządu, Krajowa Izba Klastrów Energii
Carlos Alvarez – Director of grid connection, Huawei Spain
Szymon Witoszek – Dyrektor ds. Rozwoju ONDE
 
SESJA II
Zofia Romanowska – Orsted Polska
Andrzej Konarowski – Acciona Energy Poland
Marcin Wiśniewski – Equinor Polska
Bartosz Dujczyński – Proventus Renewables
Włodzimierz Pomierny –  ARP SA
Tomasz Libront – SmartTRE
Roksana Szymalska – Ministerstwo Klimatu i Środowiska

SESJA III

Andrzej Kaźmierski – Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Barbara Adamska – Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii
Grzegorz Maśloch – Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego, SGH
Jakub Safjański – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Agnieszka Spirydowicz – Zklaster
Anna Żyła – BOŚ Bank
 
Partnerzy:
 
Relacja medialne: