Aktualności

Data dodania: 2020-03-23

 Działając na rzecz optymalizacji działalności, w tym również na obszarach wiejskich-sektora rolnego (OZE, cyfryzacja, efektywność energetyczna), udostępniamy Państwu link do ankiety „AgriSmart" na temat zrównoważonego rozwoju i umiejętności cyfrowych dla sektora rolnego.

Data dodania: 2020-03-19

Jak informowaliśmy, skierowaliśmy stosowne pismo do Pana Ministra Ireneusza Zyski, w sprawie wydłużenia terminów obowiązujących wytwórców w ramach systemu aukcyjnego.

Data dodania: 2020-03-19

Krajowa Izba Klastrów Energii (Partner Stowarzyszenia), zaapelowała do rządu o wydłużenie terminu na uruchomienie sprzedaży energii z farm fotowoltaicznych objętych systemem aukcyjnym.

Data dodania: 2020-03-16

W dniu 13 marca 2020 r., skierowaliśmy do Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Pana Ministra Ireneusza Zyski, Wiceministra Klimatu nasze Stanowisko dot. możliwych konsekwencji epidemii koronawirusa dla rynku OZE (łańcuchy dostaw, terminy wynikające z aukcji OZE)

poniżej całość

Data dodania: 2020-03-12

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

Data dodania: 2020-03-03

W dniu 12 marca, w godz 9.00 - 16.00 w Warszawie (Centrum Konferencyjne West Gate, al. Jerozolimskie 92), odbędzie się nieodpłatna konferencja pt:

Perspektywy nowych przylączeń do sieci przesyłowej

Data dodania: 2020-02-27

W dniach 26 i 27 lutego odbywały się największe Targi OZE w Polsce z udziałem merytorycznym Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego podczas konferencji ENERGIA.PL.

ENERGIAPL - pt. "Magazyny energi w mikrosieciach i klastrach energetycznych"

Data dodania: 2020-02-25

W dniu 25 lutego w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone roli samorządów i organizacji pozarządowych w realizacji przyjętych celów KPEiK.

Data dodania: 2020-02-20

Drezno, 19 lutego 2020

Dialog prowadzony ze stroną niemiecką ma na celu nawiązanie ścisłej współpracy między dwoma sąsiadującymi regionami (Saksonia i Dolny Śląsk. Uczestnikami spotkania byli m.in. przedstawiciele Komitetu Transformacji Regionu Turoszowa, Zgorzeleckiego Klastra Energii Odnawialnej (ZKlaster), naszej organizacji oraz niemieckiego klastra Energy Saxony. 

Data dodania: 2020-01-31

Stowarzyszenie w roku 2019 we współdziałaniu z liderami rynkowymi, organizacjami eksperckimi oraz podmiotami naukowymi, skutecznie realizowało działania statutowe z zakresu  zwiększenia efektywności i konkurencyjności polskiej gospodarki, rozpoczynając ważne dyskusje eksperckie dot. wyzwań w zakresie transformacji energetycznej w Polsce.

Szanowni Państwo,

Strony