Aktualności

Data dodania: 2020-08-22

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że do dnia 11 września 2020 r. można zgłaszać uwagi do projektu nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.

Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2002/UE z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 210).

Data dodania: 2020-08-19

W dniach 21-23 sierpnia odbędzie się największe w Europie wydarzenie poświęcone wyzwaniom w zakresie nowoczesnego rolnictwa - POTATO Poland 2020, obejmujące także wyzwania w zakrsie OZE (Spółdzielnie energetyczne).

Podczas wydarzenia w panelach eksperckich oraz dyskusjach w zakresie możliwości zastosowania OZE poprzez formę Spółdzielni energetycznych, naszą organizację reprezentować będzie Prezes - Rafał Czaja

Organizatorzy:

Data dodania: 2020-08-18

Z przyjemnością informujemy, że Zarządzeniem Ministra Rozwoju, zostal powołany Zespół ds. efektywności i transformacji energetycznej budynków, jako organ pomocniczy Ministra.

W gronie ekspertów zaangażowany jest nasz ekspert i członek Rady Programowej - dr Grzegorz Maśloch.

Logo Ministerstwa - Ministerstwo Rozwoju - Portal Gov.pl

Data dodania: 2020-08-16

13 sierpnia odbyło się spotkanie w Elbląskim Parku Technologicznym z cyklu „Spółdzielnie energetyczne – nowy wymiar energii dla społeczności lokalnej”.

Data dodania: 2020-07-29

Audyt energetyczny to doskonała okazja aby zweryfikować stan gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie. Niezmiernie ważnym elementem jest odpowiednie jego zaplanowanie, aby audyt nie trafił jedynie na zakurzoną półkę, a stał się faktycznym i wartościowym opracowaniem. 

Odpowiednio przygotowany audyt powinien być impulsem do rozwoju  Twojego przedsiębiorstwa!

Data dodania: 2020-07-25
Szanowni Państwo,
 
W imieniu prof. Zbigniewa Grzymały oraz dr Grzegorza Maślocha - członka Rady Programowej naszej organizacji (Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w dedykowanych studiach podyplomowych:
 
Data dodania: 2020-07-20

 

Mając na uwadze zmieniającą się sytuację w zakresie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności obszarze zielonych certyfikatów (ceny i perspektywy), postanowiliśmy wyjść naprzeciw zgłaszanym potrzebom realizując:

PROGNOZĘ CEN ZIELONYCH CERTYFIKATÓW W PERSPEKTYWIE KRÓTKO ORAZ ŚREDNIOTERMINOWEJ

Analiza opracowana jest w kluczowym dla rynku zielonych certyfikatów (dalej: „ZC”), tj. (rozporządzenie określające poziom obowiązku umarzania ZC na rok następny).

Data dodania: 2020-07-17

Z przyjemnością informujemy, że postulaty jakie zostały przedstawione przez nasze Stowarzyszenie w liście skierowanym do Pani Premier Jadwigi Emilewicz, Ministra Rozwoju, znalazły pełne zrozumienie i podkreślono słuszność naszego szerszego podejscia do kwestii efektywności energetycznej w budynkach.

Jednocześnie podkreślono, że obecnie działania i polityki w zakresie poprawy efektywności energetycznej są jednym z priorytetowych zadań w obrębie budynków, przed którym stoją wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Data dodania: 2020-07-14
W dniu 13 lipca gościliśmy na Sali Widowiskowej w Serocku, podczas spotkania poświęconego dyskusji o perspektywach założenia pierwszej w Mieście i Gminie Serock spółdzielni energetycznej z udziałem lokalnej społeczności. 
 
Po stronie panelistów udział w dyskusjach wzięli:
  • Artur Borkowski - Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Strony