Nowelizacja ustawy o rekompensatach dla sektorów energochłonnych.

Wchodzą w życie ważne zmiany dla podmiotów energochłonnych, wprowadzone w nowelizacji nowelizacji ustawy o rekompensatach dla sektorów energochłonnych. Mówimy m.in. o fakcie, że nowa grupa przedsiębiorstw energochłonnych otrzyma możliwość skorzystania z corocznego, wsparcia stanowiącego zwrot części poniesionych kosztów pośrednich uprawnień do emisji. 


Fot. Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Zgodnie z nowelizacją, poziom rekompensat nie może przekroczyć 75 proc., a ich wartość musi zostać wyliczona na podstawie rzeczywistego zużycia energii (www.sejm.gov.pl). Nowe przepisy umożliwią uprawnionym przedsiębiorstwom uzyskanie rekompensat na zasadach określonych przez KE na kolejny okres, tj. lata 2021–2030.

Aby uzyskać wsparcie, należy przygotować kompletny wniosek zgodnie z brzmieniem nowelizacji Ustawy, zawierający niezbędne dane, metodykę zbierania danych oraz kompleksową dokumentację. Nasz Partner Statutowy, polska spółka VIVERNO, będąca także jedynym w Polsce akredytowanym dostawcą usług Carbon Disclosure Projekt, wskazała pełną gotowość do kompleksowej obsługi tego procesu na rzecz przedsiębiorstw.

KONTAKT