Aktualności

Data dodania: 2021-06-17

Po niewątpliwym sukcesie merytorycznym i organizacyjnym wydarzenia pt. "Energy Week 2021", zrealizowanym w dniach 24-28 maja 2021, którego Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego było Patronem Honorowym oraz wspierało organizacyjnie i merytorycznie SKNE, podjęto decyzję o zacieśnieniu współpracy. 

W dniu 15 czerwca, Rafał Czaja oraz Ewa Węglarz, ze strony Stowarzyszenia oraz Mateusz Czerko i Olivier Kucharski ze strony SKNE podpisali Porozumienie o współpracy.

Data dodania: 2021-06-02

W imieniu własnym oraz organizatora - GAZ SYSTEM SA, serdecznie zapraszamy Państwa na kontynuację cyklu „NOWE PERSPEKTYWY PRZYŁĄCZEŃ”, który z uwagi na sytuację epidemiologiczną zo

Data dodania: 2021-06-02

Współpracująca z nami organizacja międzynarodowa - DELTA-EE, opracowała tzw. Białą Księgę w zakresie wodoru, wskazując takie obszary jak:

Data dodania: 2021-06-01

Przekazujemy w Państwa ręce ciekawy i bardzo krótki materiał - Kilka słów o projektantach – czy są postępowi w świetle wymogów transformacji energetycznej? Materiał został opracowany przez naszego eksperta, członka Rady Programowej ds. efektywnego cieplownictwa Pana Piotra Gołąba

"Pytanie wydaje się dziwne, ale na podstawie mojego ponad 40 letniego doświadczenia zawodowego mogę powiedzieć że… niestety NIE....'

Data dodania: 2021-05-26

Z przyjemnością informujemy, że nasza organizacja została wyłącznym polskim Partnerem merytorycznym konferencji pt:

"Legal and Economic Prespectives of Energy Cooperatives' Development"

Wydarzenie w formule "on-line" w dniu 27 maja, w języku angielskim

ORGANIZATOR:
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Data dodania: 2021-05-21

ENERGY WEEK 24 - 28 maja

realizowany jest pod Patronatem Honowowym

Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Urzędu Regulacji Energetyki

Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

Data dodania: 2021-05-20
W dniu 19 maja w ramach działań dot. „Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju obszarów wiejskich i ich społeczności”, odbyło się kolejne spotkanie we współpracy z Polską Federacją Ziemniaka, dot. korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich przez rolników.
 
Data dodania: 2021-04-26

Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego wraz z Kolegium Zarządzania i Finansów 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Data dodania: 2021-04-23
W dniu 21 kwietnia w ramach działań dot. „Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju obszarów wiejskich i ich społeczności”, odbyło się merytoryczne spotkanie we współpracy z Polską Federacją Ziemniaka, dot. korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.
 
Podczas spotkania wskazywano rolę OZE w budowaniu przewag konkurencyjnych gospodarstw., podkreślając że produkcja energii ze źródeł odnawialnych prowadzi m.in. do:
  • zróżnicowania dostępnych na wsi źródeł energii,
Data dodania: 2021-04-19

We czwartek, 15 kwietnia Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego wraz z Partnerem Statutowym - BGEC, zorganizowało specjalny warsztat dla członków Polskiego Towarzysztwa Gospodarczego. pt "Rosnące koszty energii, a efektywność energetyczna przedsiębiorstw".

Strony