W dniu 11 listopada w wieku 89 lat zmarł Prof. Wojciech Suchorzewski

Prof. Wojciech Suchorzewski od 2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego

Prof. Wojciech Suchorzewski był wybitnym inżynierem komunikacji, urbanistą oraz autorem wielu opracowań z zakresu polityk transportowych np. Polityki transportowej państwa 2006-2025. Śp Prof. Suchorzewski oraz śp Prof. Żmijewski pracowali wspólnie m.in. w zakresie budowania założeń dla gospodarki niskoemisyjnej w Polsce.

Panie Profesorze - na zawsze pozostaniesz w naszych sercach

Zarząd Stowarzyszenia, Członkowie Rady programowej oraz Przyjaciele

ŻEGNAJ