Jakub Włodarczyk - "Dekarbonizacja - od strategii do wdrożenia", podczas warszawskiej konferencji czas na "ESG"

W ramach aktywności "Centrum Zarządzania Śladem Węglowym", projektu Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego oraz Viverno Sp. z o.o. , nasz ekspert Jakub Włodarczyk przybliżył uczestnikom konferencji "Czas na ESG" kluczowe zagadnienia dot. wyzwań w zakresie dekarbonizacji i efektywności energetycznej.

"To szczególny i bardzo wyjątkowy moment na promocję działań proefektywnościowych, efektywność energetyczna to przecież najtańsze paliwo, które w obecnej sytuacji powinno odgrywać kluczową rolę" - zaznaczył Jakub Włodarczyk podczas konferencji

Konferencja realizowana w Warszawie w dniach 28-29 września.

Konferencja z udziałem Jakuba Włodarczyka koncentrowała się na prezentacjach praktycznego wymiaru wdrożonych rozwiązań, a także  dyskutowano:

  • czym w praktyce jest realizacja strategii zrównoważonego rozwoju?
  • jak przygotować firmę do raportowania danych niefinansowych? najnowsze regulacje i trendy
  • jak firmy radzą sobie z wyzwaniami w obszarze ochrony środowiska?
  • jakie inicjatywy podnoszą?

Przy okazji przypomnijmy czym jest raportowanie "ESG" - to  niefinansowe raportowanie w zakresie:

  • środowiskowym (Environmental),
  • społecznym (Social)
  • ładu korporacyjnego (Corporate Governance).

Raportowanie takie pozwala firmom  przedstawić swoje działania niezwiązane z czysto ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju, a w ujęciu szerszych korzyści.