Aktualności

Data dodania: 2020-04-06

Minister Klimatu powołał Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki, który będzie organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw klimatu oraz energii.

Data dodania: 2020-03-26

Przekazujemy Państwu krótki opis potencjalnego wpływu Covid 19 na rynek EU ETS. Materiał opracowany przez zespół analityków z Londynu (REDSHAW), aby spróbować wyjaśnić potencjalny wpływ pandemii na EU ETS (ceny). 

Odpowiadają oni na trzy pytania:

Jak niskie mogą być ceny EUA?
Jak długo utrzymają się te niskie ceny?
Czy ceny EUA wzrosną?

Obecnie uważają, że:

Data dodania: 2020-03-26

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ma na celu wprowadzenie instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skuteczną walkę z COVID-19. Projekt zakłada dokonanie zmian w 14 ustawach.

Data dodania: 2020-03-23

 Działając na rzecz optymalizacji działalności, w tym również na obszarach wiejskich-sektora rolnego (OZE, cyfryzacja, efektywność energetyczna), udostępniamy Państwu link do ankiety „AgriSmart" na temat zrównoważonego rozwoju i umiejętności cyfrowych dla sektora rolnego.

Data dodania: 2020-03-19

Jak informowaliśmy, skierowaliśmy stosowne pismo do Pana Ministra Ireneusza Zyski, w sprawie wydłużenia terminów obowiązujących wytwórców w ramach systemu aukcyjnego.

Data dodania: 2020-03-19

Krajowa Izba Klastrów Energii (Partner Stowarzyszenia), zaapelowała do rządu o wydłużenie terminu na uruchomienie sprzedaży energii z farm fotowoltaicznych objętych systemem aukcyjnym.

Data dodania: 2020-03-16

W dniu 13 marca 2020 r., skierowaliśmy do Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Pana Ministra Ireneusza Zyski, Wiceministra Klimatu nasze Stanowisko dot. możliwych konsekwencji epidemii koronawirusa dla rynku OZE (łańcuchy dostaw, terminy wynikające z aukcji OZE)

poniżej całość

Data dodania: 2020-03-12

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

Data dodania: 2020-03-03

W dniu 12 marca, w godz 9.00 - 16.00 w Warszawie (Centrum Konferencyjne West Gate, al. Jerozolimskie 92), odbędzie się nieodpłatna konferencja pt:

Perspektywy nowych przylączeń do sieci przesyłowej

Data dodania: 2020-02-27

W dniach 26 i 27 lutego odbywały się największe Targi OZE w Polsce z udziałem merytorycznym Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego podczas konferencji ENERGIA.PL.

ENERGIAPL - pt. "Magazyny energi w mikrosieciach i klastrach energetycznych"

Strony