Z inicjatywy Stowarzyszenia im prof. Żmijewskiego powstaje kolejna spółdzielnia energetyczna oparta o lokalne i rzeczywiste potrzeby rozwojowe

W dniu 17 stycznia w województwie mazowieckim w ramach działań statutowych Stowarzyszenia przy współpracy z PISE Sp. z o.o. odbyło się spotkanie robocze, celem którego było analiza potrzeb i możliwości powstania spółdzielni energetycznej w oparciu o istniejącą oraz planowaną infrastrukturę energetyczną *wytwórcza i dystrybucyjna).

"Celem powstającej spółdzielni energetycznej nie jest maksymalizacja zysków podmiotów ją tworzących,  a maksymalizacja korzyści z wykorzystania własnej infrastruktury OZE przez lokalną społeczność" - zaznacza Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego.

Prezes Czaja wraz z dr Grzegorzem Maślochem już podczas przeprowadzonych we wrześniu i październiku 2022 webinarów podkreślali, że spółdzielnia energetyczna jest formą organizacyjną, w ramach której należy przedefiniować dotychczasowe myślenie.