Aktualności

Data dodania: 2021-06-01

Przekazujemy w Państwa ręce ciekawy i bardzo krótki materiał - Kilka słów o projektantach – czy są postępowi w świetle wymogów transformacji energetycznej? Materiał został opracowany przez naszego eksperta, członka Rady Programowej ds. efektywnego cieplownictwa Pana Piotra Gołąba

"Pytanie wydaje się dziwne, ale na podstawie mojego ponad 40 letniego doświadczenia zawodowego mogę powiedzieć że… niestety NIE....'

Data dodania: 2021-05-26

Z przyjemnością informujemy, że nasza organizacja została wyłącznym polskim Partnerem merytorycznym konferencji pt:

"Legal and Economic Prespectives of Energy Cooperatives' Development"

Wydarzenie w formule "on-line" w dniu 27 maja, w języku angielskim

ORGANIZATOR:
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Data dodania: 2021-05-21

ENERGY WEEK 24 - 28 maja

realizowany jest pod Patronatem Honowowym

Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Urzędu Regulacji Energetyki

Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

Data dodania: 2021-05-20
W dniu 19 maja w ramach działań dot. „Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju obszarów wiejskich i ich społeczności”, odbyło się kolejne spotkanie we współpracy z Polską Federacją Ziemniaka, dot. korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich przez rolników.
 
Data dodania: 2021-04-26

Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego wraz z Kolegium Zarządzania i Finansów 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Data dodania: 2021-04-23
W dniu 21 kwietnia w ramach działań dot. „Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju obszarów wiejskich i ich społeczności”, odbyło się merytoryczne spotkanie we współpracy z Polską Federacją Ziemniaka, dot. korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.
 
Podczas spotkania wskazywano rolę OZE w budowaniu przewag konkurencyjnych gospodarstw., podkreślając że produkcja energii ze źródeł odnawialnych prowadzi m.in. do:
  • zróżnicowania dostępnych na wsi źródeł energii,
Data dodania: 2021-04-19

We czwartek, 15 kwietnia Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego wraz z Partnerem Statutowym - BGEC, zorganizowało specjalny warsztat dla członków Polskiego Towarzysztwa Gospodarczego. pt "Rosnące koszty energii, a efektywność energetyczna przedsiębiorstw".

Data dodania: 2021-04-13

On behalf of the European Commission’s Directorates-General for Regional Policy and Energy, we are delighted to invite stakeholders from EU coal, carbon and fossil fuel-intensive regions to the 3rd meeting of the Just Transition Platform.

Data dodania: 2021-04-06

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją dot. wyzwań w zakresie transformacji energetycznej pt. "Time Delay Approach to Renewable Energy in the Visegrad Group", której autorami są: dr Grzegorz Maśloch (Członek Rady Programowej naszego Stowarzyszenia) oraz dr Krzysztof Księżopolski.

Artykuł został opublikowany w prestiżowym wydawnictwie Energies (ISSN 1996-1073; CODEN: ENERGA), który poświęcony jest badaniom naukowym, rozwojowi technologii, inżynierii oraz studiom z zakresu polityki i zarządzania.

Data dodania: 2021-04-06

Zapraszamy do udziału w czwartkowy Forum SGH: "Offshore – u progu wiatrowej rewolucji"

8 kwietnia o godz. 14.30 odbędzie się kolejne spotkanie, w którym udział wezmą:

Strony