Aktualności

Data dodania: 2021-09-09

Prof. Krzysztof Żmijewski (1949-2015)

Założyciel Stowarzyszenia na rzecz efektywności, pomysłodawca i wieloletni przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia oraz firmy Procesy Inwestycyjne.

Data dodania: 2021-09-07

W dniu 3 września na łamach wydawnictwa Służby Utrzymania Ruchu, pisma o charakterze informacyjnym, obejmującym studia przypadków, praktyczne porady i trafnie dobraną tematykę specjalistyczną, ukazał się artykuł autorstwa mgr inż. Jakuba Wlodarczyka - eksperta Stowarzyszenia oraz dyrektora BGEC Sp. z o.o., pt. "Transformacja energetyczna – w jaki sposób wprowadzić ulepszenia w zakładzie?"

Data dodania: 2021-08-26

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa - członków, współpracowników oraz sympatyków naszej organizacji o przesłanie Państwa uwag, które moglibyśmy omówić w trakcie spotkania.

Data dodania: 2021-08-26

W ramach naszych aktywności w zakresie zrównoważonej transformacji energetycznej, wspólnie z naszym Partnerem, spółką BGEC, uruchamiamy eksperckie centrum kompetencji dot. Śladu Węglowego (Przemysł, Rolnictwo).

https://carbon.bgec.pl/

W ramach naszych działań statutowych, udostępniamy Państwu materiał wskazujący na najważniejsze obszary w zakresie obowiązku ujawniania informacji niefinansowych, w tym o emisji gazów cieplarnianych. Materiał opracowany został przez ekspertów: 

Data dodania: 2021-08-24

Podczas panelu eksperckiego nt. neutralności klimatycznej rolnictwa jednym z panelistów był członek Rady Programowej stowarzyszenia, kierownik projektu OZE na obszarach wiejskich  – dr Grzegorz Maśloch, który w swoim wystąpieniu podkreślił takie aspekty jak:

Data dodania: 2021-08-23

W ramach inicjatywy Lokalnej Grupy Działania (Kłodzka Wstęga Sudetów), w dniu 23 sierpnia odbyło się spotkanie eksperckie z lokalnymi liderami i samorządowcami, celem którego było omówienie najlepszych modeli i stosowanych praktyk w realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie lokalnych OZE.

Udział w spotkaniu w zakresie wyzwań, regulacji i optymalnych modeli organizacyjnych dot. Lokalnych Społeczności Energetycznych, Klastrów Energii, Spółdzielni Energetycznych,  wziął Pan Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia.

 

Data dodania: 2021-08-19

Organizatorami Potato Poland 2021 i XXVIII Krajowych Dni Ziemniaka jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Polska Federacja Ziemniaka.

Wśród uczestników będą m.in.:

Data dodania: 2021-08-15

W imieniu mgr Rafała Czaji - Prezesa Stowarzyszenia oraz dr Grzegorza Maślocha - kierowanika projektów oraz członka Rady Programowej naszej organizacji (Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH), serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w dedykowanych studiach podyplomowych Kolegium Zarządzania i finansów SGH:

Data dodania: 2021-07-29

Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego z przyjemnością przedstawia specjalny raport (UN Global Compact - Network Poland), który powstał przy zaangażowaniu najlepszych ekspertów oraz z ujęciem stanowiska Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego oraz stanowisk:

Data dodania: 2021-07-27

Z przyjemnością informujemy, że tegoroczna edycja wydarzenia pt. "Konferencja dla Klastrów Energii", odbędzie się w Dusznikach Zdroju w dniach 23-24 sierpnia.

Wydarzenie realizowane będzie przy współpracy merytorycznej:

Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego oraz Krajowej Izby Klastrów Energii

Patronat Honorowy:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Strony