Spotkanie ekspertów Komisji Europejskiej w ramach inicjatywy RECAH

17 października z udziałem Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego odbyło się strategiczne, międzynarodowe spotkanie eksperckie w zakresie wyzwań na rzecz budowania lokalnych społeczności energetycznych oraz Dyrektywy RED III.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z 8 krajów europejskich, w tym ze strony polskiej:

  • dr. inż. Grzegorz Maśloch
  • mgr Rafał Czaja

Poruszane zagadnienia dotyczyły narzędzi jakie powinny być kierowane dla społeczności energetycznych w poszczególnych krajach UE, z uwzględnieniem lokalnych specyfik, regulacji prawnych i narzędzi zarządczych.

Eksperci Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego wskazywali na konieczność wzmacniania komunikacji na poziomie lokalnym przy zaangażowaniu lokalnych liderów i władz samorządowych w procesie transformacji energetycznej opartej o model prospołeczny i lokalizację korzyści na poziomie wspólnot, co jest szczególnie ważne i realizowane na poziomie innych krajów UE.