Aktualności

Data dodania: 2020-07-20

 

Mając na uwadze zmieniającą się sytuację w zakresie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności obszarze zielonych certyfikatów (ceny i perspektywy), postanowiliśmy wyjść naprzeciw zgłaszanym potrzebom realizując:

PROGNOZĘ CEN ZIELONYCH CERTYFIKATÓW W PERSPEKTYWIE KRÓTKO ORAZ ŚREDNIOTERMINOWEJ

Analiza opracowana jest w kluczowym dla rynku zielonych certyfikatów (dalej: „ZC”), tj. (rozporządzenie określające poziom obowiązku umarzania ZC na rok następny).

Data dodania: 2020-07-17

Z przyjemnością informujemy, że postulaty jakie zostały przedstawione przez nasze Stowarzyszenie w liście skierowanym do Pani Premier Jadwigi Emilewicz, Ministra Rozwoju, znalazły pełne zrozumienie i podkreślono słuszność naszego szerszego podejscia do kwestii efektywności energetycznej w budynkach.

Jednocześnie podkreślono, że obecnie działania i polityki w zakresie poprawy efektywności energetycznej są jednym z priorytetowych zadań w obrębie budynków, przed którym stoją wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Data dodania: 2020-07-14
W dniu 13 lipca gościliśmy na Sali Widowiskowej w Serocku, podczas spotkania poświęconego dyskusji o perspektywach założenia pierwszej w Mieście i Gminie Serock spółdzielni energetycznej z udziałem lokalnej społeczności. 
 
Po stronie panelistów udział w dyskusjach wzięli:
  • Artur Borkowski - Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Data dodania: 2020-06-25

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt pt.

„Spółdzielnie energetyczne – lokalny wymiar transformacji energetycznej i element budowania  społeczno-gospodarczej konkurencyjności rolnictwa i poprawy jakości życia na obszarach wiejskich”,

uzyskał patronat honorowy Ministra Klimatu Michała Kurtyki oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Data dodania: 2020-06-23
Szanowni Państwo,
 
Jesteśmy w trakcie prac eksperckich w Projekcie "Zeroemisyjna Polska 2050", mających na celu wypracowanie rekomendacji (w ramach dedykowanych grup roboczych),  mających wskazać możliwe działania, jakie należy podjąć na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej w Polsce w perspektywie połowy wieku. 
 
Grupy robocze obejmują poniższe obszary:
  • Energetyka
Data dodania: 2020-06-15

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 15 czerwca do grona członków Rady Programowej Stowarzyszenia i grona ekspertów współdziałających z naszą organizacją dołączył dr hab. inż. Piotr Paweł Ostrowski, profesor Politechniki Śląskiej

Data dodania: 2020-05-28

Z Inicjatywy Komitetu Transformacji Regionu Turoszowskiego w dniu 27 maja w Zgorzelcu oraz Bogatyni  odbyły się spotkania eksperckie ze środowiskami lokalnymi w ramach prac dot. "Strategii zarządzania transformacją obszaru węglowego na pograniczu polsko - saksońskim".

Z przyjemnością informujemy, że "Strategia zarządzania transformacją" będzie opracowywana przez Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego we współpracy z panelem ekspertów Komitetu Transformacji, stroną spoeczną oraz interesariuszami lokalnymi.

Data dodania: 2020-05-26

Jako organizacja koncentrująca się na kluczowych aspektach zrównoważonej gospodarki, skierowaliśmy w dniu dzisiajszym (tj. 26 maja 2020 r.)

List do Pani Premier Jadwigi Emilewicz i Pana Ministra Michała Kurtyki, dot. potencjału w zakresie szeroko rozumianej efektywności energetycznej budynków w kontekście nadchodzących możliwości finansowych związanych z wychodzeniem UE  z kryzysu pandemii - Covid - 19

Data dodania: 2020-05-24

Urząd Miasta i Gminy w Serocku oraz Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego podjeły  współpracę merytoryczną mającą na celu rozwój energetyki obywatelskiej (obszary wiejskie i miejsko-wiejskie) z wykorzystaniem możiwości jakie dają Odnawialne Źródła Energii oraz z uwzglednieniem korzyści płynących dla społeczności lokalnych ze współpracy w ramach Spółdzielni Energetycznych w Polsce. 

Data dodania: 2020-05-22

Portal leonardo-energy.pl w swojej publikacji pt "90 mld euro rocznie w ramach tzw. pakietu naprawczego UE na inwestycje w sektorze nowoczesnego budownictwa", przytaczą naszą wypowiedż dot. potrzeb w zakresie nowoczesnych inwestycji w budownictwie.

Strony