Zaproszenie - IV Kongres Elektryki Polskiej

W imieniu Organizatora - Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Partnera Merytorycznego - Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego oraz Rafała Czaji - członka Rady Programowej "IV Kongresu Elektryki Polskiej" zapraszamy do udziału w bardzo wyjątkowym wydarzeniu.


6 - 7 czerwca, Poznań

Organizatorem Sesji "Lokalny Wymiar Transformacji Energetycznej" oraz Partnerem Merytorycznym Kongresu jest:

Kongres Elektryki Polskiej (KEP) to cykliczne wydarzenie naukowo-techniczne organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) co 5 lat. Dotychczas odbyły się trzy Kongresy Elektryki  Polskiej: w 2009, w 2014 oraz w 2019 roku. Kolejny planowany jest w czerwcu 2024 roku.

Idea zorganizowania I Kongresu Elektryki Polskiej zrodziła się z chęci uczczenia 90-tej rocznicy istnienia SEP, która przypadała w roku 2009. II KEP został organizowany w 95. rocznicę, a III KEP zorganizowano w szczególnej chwili, gdy Stowarzyszenie Elektryków Polskich, największe i najstarsze stowarzyszenie inżynierskie w naszym Kraju, świętowało 100-lecie  swego istnienia.

Kongresy Elektryki Polskiej skupiają grono specjalistów ze wszystkich praktycznie dziedzin nowoczesnej elektryki: energetyków, elektrotechników, elektroników, informatyków, automatyków, specjalistów telekomunikacji, transportu elektrycznego i wielu innych pokrewnych dziedzin. Podstawowym ich celem jest diagnoza bieżącego stanu elektryki polskiej, jak również zdefiniowanie strategicznych kierunków rozwoju tej bardzo istotnej dla naszego kraju gałęzi nauki, techniki i gospodarki.

Kongresy pozwalają również do upowszechnienia tradycji elektryki polskiej w szerokich kręgach społeczeństwa i przyczyniają się do pielęgnowania dobrego imienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Służą również popularyzacji, upowszechnieniu i utrwaleniu w świadomości społecznej osiągnięć naukowych i zawodowych polskich elektryków, pokazują konkretne pożytki płynące z branży szeroko pojętej elektryki dla gospodarki Kraju.

Partnerem Merytorycznym oraz organizatorem Sesji "Lokalny Wymiar Transformacji Energetycznej"  jest:

WIĘCEJ