Aktualności

Data dodania: 2021-03-31

30 marca pod przewodnictwem sekretarz stanu Anny Gembickiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu pt.: „Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii - Renew(able) your Region – RENALDO”. Podczas posiedzenia zostały omówione sprawy organizacyjne, dotychczas wykonane prace oraz działania planowane do realizacji do końca roku 2021.

więcej

Data dodania: 2021-03-23

Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, a w tym obszarów wiejskich i sektora rolnego, udostępniamy Państwu ankietę, której wyniki pomogą określić najbardziej potrzebne umiejętności i kompetencje dla osób przechodzących na zrównoważone rolnictwo (OZE, cyfryzacja, efektywność). Jednocześnie wyniki ankiety pozwolą na opracowanie treści merytorycznych, które będą wspierać polskich rolników w zdobywaniu i rozwijaniu umiejętności cyfrowych (AGRISMART). 
 
Ankieta wyświetla się w języku angielskim natomiast w celu wypełnienia ankiety

Data dodania: 2021-03-18

Na środowym posiedzeniu Sejmu (17 marca) została przyjęta nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej, teraz trafi ona do Senatu.

Data dodania: 2021-03-15

Zapraszamy do udziału w badaniu i poświęcenia kilku minut na wypełnienie załączonego kwestionariusza.

Kwestionariusz jest anonimowy, a wyniki badań będą wykorzystane do celów naukowych w pracy doktorskiej i prezentowane w sposób zbiorczy.

/sites/default/files/images/sciezka_wdrozenia_kwestionariusz_-_strona.pdf

Data dodania: 2021-03-12

Zdaniem ekspertów współpracujących ze Stowarzyszeniem na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego doświadczenie zdobyte z dotychczasowych implementacji Polityk Energetycznych wskazuje, że:

Data dodania: 2021-03-10

Zapraszamy do udzialu w nieodpłatnym Webinarium

Electricity Supply Systems of the Future - Systemy dostaw energii elektrycznej przyszłości

(webinar w języku angielskim)

Data dodania: 2021-03-09

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin w artykule opublikowanym w Business Insider zadeklarował, że rząd po aukcjach przeprowadzonych w latach 2018 – 2020 chce uruchomić do roku 2025 potencjał kolejnych 3 – 4 GW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej na lądzie. Powyższe ma zostać umożliwione dzięki modyfikacji ograniczeń lokalizacyjnych rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie tak, by decyzje o ewentualnych odstępstwach od obowiązującej zasady 10h były podejmowane w ramach lokalnego władztwa planistycznego.

Data dodania: 2021-02-17

Zapraszamy do zapoznania się ważną inicjatywą (woj. Lubekskie) dot. OZE na obszarach wiejskich i ruchem spółdzielczym na rzecz energetyki lokalnej

WIĘCEJ

Strony