Aktualności

Data dodania: 2020-02-27

W dniach 26 i 27 lutego odbywały się największe Targi OZE w Polsce z udziałem merytorycznym Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego podczas konferencji ENERGIA.PL.

ENERGIAPL - pt. "Magazyny energi w mikrosieciach i klastrach energetycznych"

Data dodania: 2020-02-25

W dniu 25 lutego w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone roli samorządów i organizacji pozarządowych w realizacji przyjętych celów KPEiK.

Data dodania: 2020-02-20

Drezno, 19 lutego 2020

Dialog prowadzony ze stroną niemiecką ma na celu nawiązanie ścisłej współpracy między dwoma sąsiadującymi regionami (Saksonia i Dolny Śląsk. Uczestnikami spotkania byli m.in. przedstawiciele Komitetu Transformacji Regionu Turoszowa, Zgorzeleckiego Klastra Energii Odnawialnej (ZKlaster), naszej organizacji oraz niemieckiego klastra Energy Saxony. 

Data dodania: 2020-01-31

Stowarzyszenie w roku 2019 we współdziałaniu z liderami rynkowymi, organizacjami eksperckimi oraz podmiotami naukowymi, skutecznie realizowało działania statutowe z zakresu  zwiększenia efektywności i konkurencyjności polskiej gospodarki, rozpoczynając ważne dyskusje eksperckie dot. wyzwań w zakresie transformacji energetycznej w Polsce.

Szanowni Państwo,

Data dodania: 2020-01-27
DYREKTYWYA MCP
 
Dyrektywa MCP jest efektem prac regulacyjnych podjętych dla realizacji programu „Czyste powietrze dla Europy”, w którym wezwano instytucje unijne do działań na rzecz ograniczeni zanieczyszczeń ze średnich obiektów energetycznego spalania. Postanowienia Dyrektywy dotyczą źródeł o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1MW i mniejszej niż 50MW.
 
WYMAGANIA 
Data dodania: 2020-01-23

 Inna forma rozliczenia z tytułu obowiązku Białych Certyfikatów ze sprzedawcą energii elektrycznej

Szanowni Państwo,

Data dodania: 2020-01-17

W dniu 16 stycznia przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz AGH dotyczace planowania energetycznego na poziomie lokalnym. Wśrod zagadnień poruszano takie kwestia jak m.in:

Data dodania: 2020-01-09

 

Raport Podsumowujący

 

Data dodania: 2019-12-16

Dzisiaj (poniedziałek 16 grudnia) w kościele św. Anny (tzw. Kolegiata Wilanowska) pożegnaliśmy śp Bogdana Żmijewskiego – członka naszej Rady Programowej, znawcę samorządu terytorialnego, a prywatnie dobrego człowieka i przyjaciela.

Po długiej walce z chorobą odszedł od nas w dniu 8 grudnia. Miał 63 lata.

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Bogdana, Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.

Spoczywaj w pokoju

Strony