Aktualności

Data dodania: 2021-10-26
 
 
 
 
9 grudnia 2021, Warszawa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 
 
Data dodania: 2021-10-22

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia otrzymane do dnia 18 października, w sprawie warsztatów w ramach projektu:

 "Świadomość młodzieży ze szkół średnich na temat kosztów funkcjonowania gospodarstw domowych"

Projekt realizowany jest w ramach działań z zakresu edukacji ekonomicznej:

Data dodania: 2021-10-10

Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości i wiedzy młodzieży ze szkół średnich na temat kosztów związanych
z funkcjonowaniem gospodarstw domowych i ich udziałem w budżetach domowych.

Projekt realizowany jest w ramach działań z zakresu edukacji ekonomicznej we współpracy z:

Warsztaty edukacyjne dla szkół są zaplanowane  w dniach:

Data dodania: 2021-10-04

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło prace nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050. Pierwszym ich etapem są debaty eksperckie i wysłuchania publiczne. 

Celem tych spotkań jest wsparcie procesu tworzenia KRK poprzez stworzenie miejsca dialogu społecznego i eksperckiego w dziedzinach warunkujących przyszły rozwój kraju. 

Już w dniu 8 października "on-line".

Data dodania: 2021-09-21

Sep 30, 2021, 3:00 PM in Brussels (on-line event)

Webinar description

Fit for 55: Role in decarbonising transport and buildings

fit for 55

Data dodania: 2021-09-16

Z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska powstaje specjalny zespół ekspercki z udzialem naszych przedstawicieli - "Biała Księga - szanse i wyzwania dla polskiego przemysłu w kontekście wdrażania Fit for 55".

Data dodania: 2021-09-09

Prof. Krzysztof Żmijewski (1949-2015)

Założyciel Stowarzyszenia na rzecz efektywności, pomysłodawca i wieloletni przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia oraz firmy Procesy Inwestycyjne.

Data dodania: 2021-09-09

Prezentujemy Państwu materiał ekspercki pt. "Digitalizacja rynku energii elektrycznej", opracowany przez Lesława Winiarskiego - zastępcę dyrektora Biura Pomiarów Energii, kierownika Projektu Operator Informacji Rynku Energii PSE S.A.

Data dodania: 2021-09-07

W dniu 3 września na łamach wydawnictwa Służby Utrzymania Ruchu, pisma o charakterze informacyjnym, obejmującym studia przypadków, praktyczne porady i trafnie dobraną tematykę specjalistyczną, ukazał się artykuł autorstwa mgr inż. Jakuba Wlodarczyka - eksperta Stowarzyszenia oraz dyrektora BGEC Sp. z o.o., pt. "Transformacja energetyczna – w jaki sposób wprowadzić ulepszenia w zakładzie?"

Data dodania: 2021-08-26

W ramach naszych aktywności w zakresie zrównoważonej transformacji energetycznej, wspólnie z naszym Partnerem, spółką BGEC, uruchamiamy eksperckie centrum kompetencji dot. Śladu Węglowego (Przemysł, Rolnictwo).

https://carbon.bgec.pl/

W ramach naszych działań statutowych, udostępniamy Państwu materiał wskazujący na najważniejsze obszary w zakresie obowiązku ujawniania informacji niefinansowych, w tym o emisji gazów cieplarnianych. Materiał opracowany został przez ekspertów: 

Strony