Aktualności

Data dodania: 2020-03-16

W dniu 13 marca 2020 r., skierowaliśmy do Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Pana Ministra Ireneusza Zyski, Wiceministra Klimatu nasze Stanowisko dot. możliwych konsekwencji epidemii koronawirusa dla rynku OZE (łańcuchy dostaw, terminy wynikające z aukcji OZE)

poniżej całość

Data dodania: 2020-03-12

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

Data dodania: 2020-03-03

W dniu 12 marca, w godz 9.00 - 16.00 w Warszawie (Centrum Konferencyjne West Gate, al. Jerozolimskie 92), odbędzie się nieodpłatna konferencja pt:

Perspektywy nowych przylączeń do sieci przesyłowej

Data dodania: 2020-02-27

W dniach 26 i 27 lutego odbywały się największe Targi OZE w Polsce z udziałem merytorycznym Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego podczas konferencji ENERGIA.PL.

ENERGIAPL - pt. "Magazyny energi w mikrosieciach i klastrach energetycznych"

Data dodania: 2020-02-25

W dniu 25 lutego w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone roli samorządów i organizacji pozarządowych w realizacji przyjętych celów KPEiK.

Data dodania: 2020-02-20

Drezno, 19 lutego 2020

Dialog prowadzony ze stroną niemiecką ma na celu nawiązanie ścisłej współpracy między dwoma sąsiadującymi regionami (Saksonia i Dolny Śląsk. Uczestnikami spotkania byli m.in. przedstawiciele Komitetu Transformacji Regionu Turoszowa, Zgorzeleckiego Klastra Energii Odnawialnej (ZKlaster), naszej organizacji oraz niemieckiego klastra Energy Saxony. 

Data dodania: 2020-01-31

Stowarzyszenie w roku 2019 we współdziałaniu z liderami rynkowymi, organizacjami eksperckimi oraz podmiotami naukowymi, skutecznie realizowało działania statutowe z zakresu  zwiększenia efektywności i konkurencyjności polskiej gospodarki, rozpoczynając ważne dyskusje eksperckie dot. wyzwań w zakresie transformacji energetycznej w Polsce.

Szanowni Państwo,

Data dodania: 2020-01-27
DYREKTYWYA MCP
 
Dyrektywa MCP jest efektem prac regulacyjnych podjętych dla realizacji programu „Czyste powietrze dla Europy”, w którym wezwano instytucje unijne do działań na rzecz ograniczeni zanieczyszczeń ze średnich obiektów energetycznego spalania. Postanowienia Dyrektywy dotyczą źródeł o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1MW i mniejszej niż 50MW.
 
WYMAGANIA 
Data dodania: 2020-01-23

 Inna forma rozliczenia z tytułu obowiązku Białych Certyfikatów ze sprzedawcą energii elektrycznej

Szanowni Państwo,

Data dodania: 2020-01-17

W dniu 16 stycznia przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz AGH dotyczace planowania energetycznego na poziomie lokalnym. Wśrod zagadnień poruszano takie kwestia jak m.in:

Strony