Święto Szkoły Głównej Handlowej z udziałem Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego

Z uwagi na owocną współpracę merytoryczną i zaangażowanie kadry naukowej uczelni w wybrane prace statutowe Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego, przedstawiciel Stowarzyszenia - Pani Katarzyna Brona uczestniczyła w Święcie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


Fot. SGH

13 czerwca odbywa się Święto SGH, ustanowione dla upamiętnienia pierwszego w historii posiedzenia Senatu SGH z 2 kwietnia 1925 roku. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń dla wspólnoty Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – służy integracji całej społeczności uczelni, która istnieje od 1906 roku.

 

Jak podkreślał Prof. Rektor Piotr Wachowiak „Święto SGH jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu naszej Alma Mater. Dla naszej społeczności istotne jest pielęgnowanie wartości SGH, dlatego dzisiejsze święto jest organizowane w dzień wartości.  Dokładnie rok temu 13 czerwca po raz pierwszy obchodziliśmy dzień wartości. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę uzyskania pozwolenia na budowę budynku A, w którym aktualnie się znajdujemy. Patronem roku 2024 jest Pan Profesor Andrzej Grodek, rektor, który w sposób szczególny zasłużył się dla naszej uczelni, broniąc zasobów Biblioteki SGH w czasie II wojny światowej”.

Jak podkreśliła Pani Katarzyna Brona ze Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego, święto SGH to doskonała możliwość wymiany spostrzeżeń w zakresie nadchodzących wyzwań dot. edukacji społeczno-ekonomicznej, aby w procesie transformacji energetycznej to właśnie świadome społeczności lokalne miały aktywny udział.