Bilansowanie energii z wykorzystaniem wodoru i biomasy

Na zaproszenie Przewodniczącego parlamentarnego Zespół ds. Energii i Wodoru - Posła RP Ireneusza Zyski, w posiedzeniu zespołu w dniu 12 czerwca wziął udział Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego


Fot. Sejm RP

Tematem przewodnim posiedzenie zespołu było bilansowanie klastrów energii z wykorzystaniem wodoru i biomasy oraz wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych ze środków KPO - priorytet B2.2.2. Prezentacje otwierającą przedstawił dr. Andrzej Węgrzyn - Wiceprezes Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa.


Fot. Sejm RP

Podczas dyskusji dominowały głosy, że transformacja energetyczna w Polsce musi odbywać się zarówno przy zaangażowaniu lokalnym (inicjatywy oddolne) jak i podmiotów strategicznych, których transformacja w zakresie technologicznym dotyczy już od kilku lat. Prezes Rafał Czaja podkreślił znaczenia lokalnego bilansowania jako elementu zrównoważonego zarządzania rozpływami w sieci, wskazując również na racjonalność wykorzystywania lokalnie produkowanej energii z OZE w sposób lokalny. Rola społeczności energetycznych to z jednej strony zaangażowanie społeczne ale także udział w przyszłych usługach na rzecz elastyczności systemu. Prezes wskazał także na nadchodzący drugi etap reformy rynku bilansującego i zachodzących dynamicznie zmian w wycenie energii elektrycznej przez rynek.