325 mln zł na zielone technologie - INFORMACJA PARP

Z przyjemnością przekazujemy informację, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie działań obejmujących zielone technologie, w tym wpisujące się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Inwestycja A2.2.1. jest realizowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Zgłoszenia będą przyjmowane od 25 czerwca br., a budżet to aż 325 mln zł

O wsparcie w ramach działania A2.2.1. „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ” mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie Polski. Wsparciem zostaną objęte te przedsięwzięcia, których celem jest zmiana modelu biznesowego na taki, który uwzględnia rozwiązania gospodarki cyrkularnej, a inwestycja MŚP jest związana z wdrożeniem technologii środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Efektem może być lepsza gospodarka materiałowa (np. ograniczenie pobierania surowców pierwotnych), zwiększenie efektywności energetycznej (np. izolacja termiczna albo używanie energooszczędnych urządzeń) oraz transformacja w kierunku zerowej ilości odpadów (np. zamknięcie łańcuchów dostaw, w których odpad staje się produktem).

Jak przekazuje PARP - przedsięwzięcia, które spełniają jednocześnie kilka powyższych celów, będą dodatkowo premiowane, ponieważ instytucji zależy, aby wnioskodawcy przygotowali przedsięwzięcia uwzględniające z jednej strony wpływ ich działalności na otoczenie gospodarcze i środowiskowe, a z drugiej strony znaleźli optymalne technologie umożliwiające wpisanie przedsiębiorstwa w nurt transformacji swojej działalności w kierunku ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Dofinansowanie mają szansę otrzymać projekty odpowiadające na regulacje unijne i krajowe, w tym „Mapę drogową transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego”. 

W ramach realizowanego przez PARP naboru przedsiębiorcy będą mogli otrzymać nawet 3,5 mln zł dotacji. Maksymalna dopuszczalna intensywność wsparcia może wynieść do 85% wydatków kwalifikowanych.

Na wsparcie mogą liczyć projekty, które skupiają się na inwestycjach w infrastrukturę i wyposażenie, wdrożenie wyników badań, inwestycje w ochronę środowiska i gatunków, w wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i w szeroko rozumiane podnoszenie efektywności energetycznej.

Dofinansowanie obejmie w szczególności:

  • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych (prace budowlane, remonty);
  • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii;
  • zakupy inwestycyjne (np. zakup środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
  • zakup wyposażenia,
  • zakup oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn, zakup robót i materiałów budowlanych);
  • szkolenia, przekwalifikowanie pracowników.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nie może być zaplanowane później niż w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku o objęcie projektu wsparciem. Z kolei jego zakończenie nie może wykraczać poza datę 31 marca 2026 r.

Wnioski będzie można składać od 25 czerwca do 10 sierpnia br. za pośrednictwem systemu LSI 

Podmioty zainteresowane wsparciem w pełnej procedurze aplikacyjnej przez ekspertów Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego prosimy o kontakt na adres:

biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl