Aktualności

Data dodania: 2021-07-19

Podczas warsztatów organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbędą się również dyskusje nt. możliwości, potrzeb i uwarunkowań dla spółdzielni energetycznej w Polsce. 

Data dodania: 2021-07-15

Jak informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, w dniu dzisiajszym (15 lipca 2021 r., czwartek) wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w okresie letnim. Według wstępnych danych zarejestrowane o godz. 12.30 zapotrzebowanie na moc wyniosło 24 533 MW, a średnie godzinowe zapotrzebowanie wyniosło 24 317 MW. Nie wystąpiły zakłócenia w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Data dodania: 2021-07-12

W Bogatyni w dniu 9 lipca odbyła się debata zorganizowana przez PGE SA, której celem była dyskusja dot. wyzwań stojących przed samorządami, konieczność ponadgranicznej współpracy oraz stworzenia nowej wizji dla regionu i jego mieszkańców. 

Data dodania: 2021-07-07

Zapraszamy czytelników wydawnictwa "Przegląd Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" na bezpłatny warsztat-webinar "Transformacja energetyczna...". Wydarzenie jest realizowane  jako rozwinięcie najnowszego artykułu zamieszczonego w wydawnictwie z cyklu Odnawialne Źródła Energii - Gospodarka Energetyczna.

Wydarzenie jest nieodpłatne i realizowane na platformie click-meeting. Dla ułatwienia przebiegu warsztatu zakładana maksymalna liczbę uczestników wynosi 100.

Data dodania: 2021-07-07

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. objęły funkcję Operatora Informacji Rynku Energii

Data dodania: 2021-06-25

W dniu 17 czerwca 2021 r. Weizhi Dong, Dyrektor Zarządzający Huawei Enterprise Poland Business Group oraz Artur Borkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisali porozumienie ws. współpracy. Jej celem jest realizacja projektu Serock SmartCity, obejmującego cyfryzację gminy, w tym rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zwiększenie dostępności sieci światłowodowej dla mieszkańców i wdrożenie rozwiązań niwelujących oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne.

Data dodania: 2021-06-24

W dniu 24 czerwca w Częstochowie, odbędzie się dziesiąta edycja Konferencji "Zrownowazony rozwój...". W konferencji udział weźmie dr Grzegorz Maśloch - Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskigo, prezentując zagadnienia pt. "Odnawialne źródła energii jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich i ich spoleczności". Wśród klucziowych obszarów merytorycznych znajdą się m.in.

Data dodania: 2021-06-24

Właśnie kończą się konsultacje społeczne rządowego projektu ustawy mającej m.in. w kilka miesięcy znacząco zmienić formułę "Prosumenta".

Ponieżej przedstawiamy wypracowane wspólnie stanowisko w tym zakresie przez:

Data dodania: 2021-06-24

W dniu 23 czerwca 2021 r., w trybie konsultacji społecznych nasza organizacja przekazała Stanowisko dot. projektu nowelizacji prawa energetycznego do Ministerstwa Klimatu.

W naszym stanowisku odnieśliśmy się do poniższych obszarów:

Data dodania: 2021-06-23

Wielkie gratulacje dla Pana dr Macieja Sokołowskiego, który został laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców, prowadzacych innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. 

Strony