Aktualności

Data dodania: 2008-04-25

Debata

REDUKCJA EMISJI CO2 – RESTYTUCJA MOCY

25 kwietnia 2008, godz. 11.00, Centrum Prasowe Polskiej Agencji Prasowej, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Data dodania: 2008-03-31

Zaproszenie

Niezależny Operator Pomiarowy

31 marca 2008, godz. 11.00 Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Data dodania: 2007-11-06

Zaproszenie

IV Międzynarodowa Konferencja Power Ring
„ W stronę europejskiej energetycznej platformy handlowej”, 
5 grudnia 2007 r., godz. 9.00, Muzeum Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, Warszawa.

Spotkanie poświęcone będzie niezwykle aktualnej problematyce regionalnej współpracy energetycznej w naszej części Europy.

Data dodania: 2007-09-26

Zaproszenie na otwartą i bezpłatną debatę:

„Białe certyfikaty – system motywacyjny dla efektywności energetycznej”

26 wrzesień 2007, godz. 11.00
Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Data dodania: 2007-07-13

Zaproszenie na otwartą i bezpłatną dla uczestników debatę:

„Rozdział uprawnień do emisji – impuls czy hamulec rozwoju gospodarczego”

13 lipca 2007, godz. 11.00
Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Data dodania: 2007-06-14

I co dalej z KDT?

godz. 11.00, PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa
14 czerwca 2007

Data dodania: 2007-06-10

ZAPROSZENIE

KONFERENCJA
NEUF 2007, Nowa Energia – User Friendly
28 czerwca 2007 r., Warszawa
Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15

W imieniu organizatorów oraz członków Komitetu Programowego pragniemy złożyć na Państwa ręce zaproszenie do udziału w trzeciej już edycji konferencji NEUF.

Data dodania: 2007-06-10

Międzynarodowy handel energią – sposób na konkurencyjny rynek
21 czerwca 2007, godz. 11.00

Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Głównym celem debaty jest zwrócenie uwagi na istnienie prostego i bardziej efektywnego mechanizmu handlu transgranicznego, którego zastosowanie może zwiększyć rolę polskiej energetyki w Europie. Chcemy stworzyć forum wymiany poglądów pomiędzy ekspertami z doświadczonych krajów europejskich a ekspertami i decydentami z Polski. Wspólnota Europejska stara się stworzyć jednolity konkurencyjny rynek energii dla rozszerzonej Unii, tak aby umożliwić konsumentom wybór swoich dostawców i aby usunąć wszystkie niepotrzebne przeszkody w wymianie transgranicznej.

Niestety, handel transgraniczny w Europie jest ograniczony przez wąskie gardła na granicach. W celu złagodzenia problemu fizycznych ograniczeń w transgranicznym handlu oraz zintegrowania europejskiego rynku energii elektrycznej, europejska regulacja umożliwia zastosowanie specjalnego mechanizmu, takiego jak Market Coupling. Market, co oznacza, że Sprzedający i Kupujący na Giełdzie Energii uzyskują automatyczne korzyści z transgranicznej wymiany bez potrzeby bezpośredniego zdobywania niezbędnej transgranicznej mocy przesyłowej. Podobny system od wielu lat z sukcesem stosowany jest w Skandynawii, a także w Holandii, Belgii i Francji.

Data dodania: 2007-06-02

I co dalej z KDT?
godz. 11.00, PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa
14 czerwca 2007

Przygotowujemy spotkanie z myślą o dyskusji nad kwestią kontraktów długoterminowych (KDT). Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia dotyczące m.in. prognoz cen energii po rozwiązaniu KDTów, czy nie są zbyt niskie i czy nie zablokują nowych inwestycji. Władze polskie przedłożyły projekt zmian, których efektem jest projekt ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii. Dla polskiej gospodarki i elektroenergetyki niezwykle ważnym jest, aby Ustawa poprawiła a nie pogorszyła istniejącą sytuację. Chcielibyśmy, aby zainteresowane strony miały okazję skonfrontować swoje stanowiska i w przyjaznej atmosferze nawiązać dialog, a rolą mediów byłoby przekazanie opinii publicznej jasnego komunikatu.

Data dodania: 2006-11-02

Zaproszenie

POWER RING
Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego
30 listopada - 1 grudnia 2006 r.
Muzeum Gazownictwa w Warszawie

Dobrze działający wspólny, europejski rynek jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa Polski – w wymiarze politycznym, gospodarczym i oczywiście energetycznym.

Strony