Największa Spółdzielnia Energetyczna - BIODAR już w rejestrze KOWR

Z wielką przyjemnością informujemy, że przy aktywnej współpracy Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, Wójta Gminy Ustronie Morskie oraz Rady Gminy Ustronie Morskie powstała "Spółdzielnia Energetyczna BIODAR" o łącznej mocy 1,07253 MW, stając się największą obecnie spółdzielnią energetyczna w Polsce!

Spółdzielnia jest już podmiotem prawnym zarejestrowanym w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (nr 19), biorąc tym samym udział w konkursie "Instalacje OZE Realizowane przez społeczności energetyczne" Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Tym samym Gmina Ustronie Morskie stała się pierwszą gminą w Polsce prawie samowystarczalną energetycznie (80%) w zakresie zabezpieczenie potrzeb sektora publicznego.

Ambicją gminy jest wspieranie i moderowanie dalszych działań mających zachęcić również podmioty sektora prywatnego i gospodarstwa domowe do działań, które w najbliższych latach doprowadzą do pełnej samodzielności energetycznej (bilansowo) gminy, w oparciu o lokalne zasoby i lokalny kapitał.

Przypomnijmy, że spółdzielnia powstała z założeniem pełnego wdrożenia procedur społecznych od stworzenia koncepcji, prowadzenia spotkań informacyjnych z udziałem ekspertów Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego, aż do jej rejestracji.

Uwaga: w procesie wyboru nazwy spółdzielni brała udział także młodzież szkolna, budując lokalną świadomość potrzeby transformacji energetycznej i demokratyzacji lokalnej energetyki.


fot. od lewej: Piotr Byczkowiak - Prezes Spółdzielni. Hanna Mazurkiewicz - I miejsce w konkursie,  Bernadeta Borkowska - Wójt Gminy

Celem spółdzielni energetycznej jest m.in. wytwarzanie energii elektrycznej z istniejącej farmy PV na potrzeby jednostek samorządowych gminy – w tym m.in. Urzędu Gminy, szkół, przedszkola - co w konsekwencji pozwoli na uzyskanie znacznych oszczędności związanych z kosztami energii elektrycznej oraz aktywne włączanie mieszkańców w tworzenie społeczności energetycznej.

GRTULACJE !!!