PSE SA już kolejny rok zaufały naszej organizacji

Z wielką przyjemnością informujemy, że  Polskie Sieci Energetyczne S.A.

już kolejny rok zaufały naszej organizacji, kontynuując współpracę statutową.

To na przestrzeni najbliższych lat rola PSE SA jako kluczowego podmiotu w procesie zrównoważonej transformacji energetycznej i kluczowego elementu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego będzie niezwykle istotna.

Przypominamy, że głównymi celami PSE SA są m.in.:

  • Zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
  • Tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

PSE SA realizując swoje cele, uwzględnia także zamiany na rynku i rosnącą rolę OZE w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, dlatego w Planie Rozwoju - „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032”, który jest w procesie zatwierdzania, w kontekście OZE ujęto takie obszary i kwestie jak:

  • W perspektywie najbliższych 10 lat elektrownie fotowoltaiczne oraz elektrownie wiatrowe mogą rozwijać się szybciej niż to wynika z dokumentów strategicznych (m.in. Polityka Energetyczna Polski)
  • W 2032 roku polska sieć przesyłowa powinna pozwolić na osiągniecie poziomu 50% udziału generacji OZE w zużyciu energii elektrycznej netto, bez znaczących ograniczeń w wydawaniu warunków przyłączenia do sieci dla lokalizacji nowych źródeł OZE, wynikających z aktualnych wniosków o określenie warunków przyłączenia
  • Sieć przesyłowa powinna umożliwiać dalszy wzrost udziału OZE (ponad ww. 50%) w odpowiednich lokalizacjach z punktu widzenia technicznych uwarunkowań pracy sieci oraz możliwości rozwoju infrastruktury sieciowej
  • Sieć przesyłowa powinna być gotowa na szybszy wzrost i w 2032 roku pozwolić na przesyłanie energii w celu pokrycia ponad 200 TWh rocznego zużycia energii elektrycznej netto i nawet 35 GW szczytowego zapotrzebowania na moc
  • Sieć przesyłowa powinna umożliwiać przyłączenie nowych magazynów energii oraz instalacji P2P w odpowiednich lokalizacjach z punktu widzenia technicznych uwarunkowań pracy sieci oraz możliwości rozwoju infrastruktury sieciowej.

"Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego niezmiennie podejmuje się działań statutowych mających na celu zrównoważony rozwój, współdziałamy w tym zakresie zarówno ze środowiskami organizacji branżowych, kadrą naukową, a także ze studentami, zainteresowanymi zachodzącym procesem transformacji energetycznej. Jesteśmy przekonani, że wyzwania w energetyce oraz szerzej mówiąc - w gospodarce, wymagają wielostronnego podejścia, tzn. inżynierskiego, ekonomicznego i społecznego, tym bardziej doceniamy zrozumienie wyzwań oraz dobrą i merytoryczną współpracę z PSE SA" - zaznacza Rafał Czaja, Prezes Stowarzyszenia

Rafał Czaja, Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego