Prof. Krzysztof Żmijewski - Pamiętamy

Dziś obchodziłby 74 urodziny (ur. 09.09.1949)

Prof. Krzysztof Żmijewski (1949-2015)

Założyciel Stowarzyszenia na rzecz efektywności, pomysłodawca i wieloletni przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia.

W latach 1991-1993 podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa. W latach 1993-1998 prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Od 1997 do 2000 roku reprezentant Polski w Komitecie SAVE II w Brukseli. W latach 1998-2001 prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Autor i współautor dwóch ustaw w obszarze energetyki: Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i Ustawa o efektywności energetycznej. W latach 2009-2014 Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji i Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. W 2010 powołany przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na członka Narodowej Rady Rozwoju. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta za wybitną służbę dla narodu w dziedzinie efektywności energetycznej. 

Od 2014 roku sekretarz generalny Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki przy Ministrze Gospodarki oraz przewodniczący Zespołu ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej na Obszarach Wiejskich przy Ministrze Rolnictwa. Inicjator działań na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej w tym Spółdzielni Energetycznych, których kontynuatorem jest Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego.

Pierwsze spotkanie wprowadzające lokalnie zagadnienia z zakresu energetyki społecznej i koncepcji Spółdzielni Energetycznych
Inicjatywa w Gminie Repki (13.11.2014 r.)
fot. Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego

Pamiętamy

Przyjaciele, Rodzina, Rada Programowa, Zarząd