Konsultacje - Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej

Szanowni Państwo, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w dniu 29 sierpnia przedstawiło do konsultacji publicznych projekt

Rozporządzania w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej

wraz uzasadnieniem i OSR do konsultacji publicznych. 

Eksperci oraz podmioty zainteresowane zapoznaniem się z dokumentami, mogą je uzyskać także od nas, prosimy o wysłanie maila o treści "Konsultacja rozporządzenia MRiRW" na adres biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl do dnia 4 września.

Uwagi do Rozporządzenia przyjmowane będą przez MRiRW do dnia 8 września