Energetyka w samorządach i lokalne inicjatywy energetyczne - Rafał Czaja uczestnikiem dyskusji eksperckiej

W dniu 25 września odbyła się debata ekspercka

"Energetyka w samorządach i lokalne inicjatywy energetyczne"

Transformacja energetyczna jest nieuchronna. Pytanie, w jaki sposób i przez kogo ma być realizowana i jak ją finansować. Jaka powinna być rola samorządów w realizacji tego procesu? Jak zaplanować jej przebieg, tak aby mieszkańcy gmin mogli w niej uczestniczyć i doświadczać jej pozytywnych skutków, nie ponosząc jednocześnie kosztów, które byłyby dla nich nie do udźwignięcia? W jaki sposób transformacja może i powinna wpływać na możliwości lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, by zapewniała nowe impulsy dla konkurencyjnego rozwoju firm? Jak można zarządzać jej wyzwaniami w niżej wymienionych sferach?

 • Prosumeryzm zbiorowy i wirtualny, spółdzielnie energetyczne.
 • Energetyka cieplna – budynki, dostosowanie do FIT 55 oraz dyrektywy EPBD.
 • Gospodarka odpadami a energetyka (w tym biogaz).
 • Planowanie na rzecz transformacji energetycznej.
 • Instytucje dla lokalnego rynku energii, obywatelskie społeczności energetyczne.

Patroni sesji: Związek Miast Polskich, Związek Województw RP

Wprowadzenie: Olgierd Dziekoński, Związek Województw RP

Uczestnicy debaty:

 • Karol Wawrzyniak, kierownik zespołu IDEA – NCBJ
 • Rafał Czaja, Prezes Stowarzyszenia im. Krzysztofa Żmijewskiego
 • Ryszard Grobelny, Prezes Zarządu Fundacja „Miasto” Związku Miast Polskich
 • Małgorzata Kozak, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Urząd Regulacji Energetyki
 • Wojciech Kujawski, Grupa Robocza iiSBE
 • Grzegorz Marciniak, dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową, Enea Operator
 • Bogusław Regulski, Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
 • Tomasz Bońdos, Dyrektor Zespołu ds. Zarządzania Energią Miasta Bydgoszcz
 • Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach
 • Krzysztof Kuczmański, Dyrektor Biura ds. Integracji Usług Energetycznych i Badawczo-Rozwojowych, Krakowski Holding Komunalny
 • Sławomir Łazarski, Ekspert ds. technologii biogazowni
 • Józef Neterowicz, Ekspert ds. ciepłownictwa w Związku Powiatów Polskich