Aktualności

Data dodania: 2020-06-23
Szanowni Państwo,
 
Jesteśmy w trakcie prac eksperckich w Projekcie "Zeroemisyjna Polska 2050", mających na celu wypracowanie rekomendacji (w ramach dedykowanych grup roboczych),  mających wskazać możliwe działania, jakie należy podjąć na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej w Polsce w perspektywie połowy wieku. 
 
Grupy robocze obejmują poniższe obszary:
  • Energetyka
Data dodania: 2020-06-15

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 15 czerwca do grona członków Rady Programowej Stowarzyszenia i grona ekspertów współdziałających z naszą organizacją dołączył dr hab. inż. Piotr Paweł Ostrowski, profesor Politechniki Śląskiej

Data dodania: 2020-05-28

Z Inicjatywy Komitetu Transformacji Regionu Turoszowskiego w dniu 27 maja w Zgorzelcu oraz Bogatyni  odbyły się spotkania eksperckie ze środowiskami lokalnymi w ramach prac dot. "Strategii zarządzania transformacją obszaru węglowego na pograniczu polsko - saksońskim".

Z przyjemnością informujemy, że "Strategia zarządzania transformacją" będzie opracowywana przez Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego we współpracy z panelem ekspertów Komitetu Transformacji, stroną spoeczną oraz interesariuszami lokalnymi.

Data dodania: 2020-05-26

Jako organizacja koncentrująca się na kluczowych aspektach zrównoważonej gospodarki, skierowaliśmy w dniu dzisiajszym (tj. 26 maja 2020 r.)

List do Pani Premier Jadwigi Emilewicz i Pana Ministra Michała Kurtyki, dot. potencjału w zakresie szeroko rozumianej efektywności energetycznej budynków w kontekście nadchodzących możliwości finansowych związanych z wychodzeniem UE  z kryzysu pandemii - Covid - 19

Data dodania: 2020-05-24

Urząd Miasta i Gminy w Serocku oraz Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego podjeły  współpracę merytoryczną mającą na celu rozwój energetyki obywatelskiej (obszary wiejskie i miejsko-wiejskie) z wykorzystaniem możiwości jakie dają Odnawialne Źródła Energii oraz z uwzglednieniem korzyści płynących dla społeczności lokalnych ze współpracy w ramach Spółdzielni Energetycznych w Polsce. 

Data dodania: 2020-05-22

Portal leonardo-energy.pl w swojej publikacji pt "90 mld euro rocznie w ramach tzw. pakietu naprawczego UE na inwestycje w sektorze nowoczesnego budownictwa", przytaczą naszą wypowiedż dot. potrzeb w zakresie nowoczesnych inwestycji w budownictwie.

Data dodania: 2020-05-18

Szeroko rozumiany sektor budownictwa, biorąc pod uwagę cały cykl życia budynków zużywa około 41% energii pierwotnej w Polsce oraz jest odpowiedzialny za emisję 38% dwutlenku węgla. Większość istniejących budynków ma standard energetyczny na poziomie dalekim od standardu energetycznego, który będzie obowiązał dla wszystkich nowych i remontowanych budynków od 2021 roku. Natomiast docelowym z punktu widzenia neutralności klimatycznej powinien być standard zeroemisyjny. 

Data dodania: 2020-05-15

Zagadnienia związane z transformacją naszej gospodarki, od początku działaności Stowarzyszenia (od 2006 r.) znajdują się  w obszarze naszych aktywności statutowych.

Z uwagi na ten fakt Zarząd w porozumieniu z Radą Programową podjał decyzję o aktywnym włączeniu się do badań w projekcie:

Data dodania: 2020-05-12
W dniu 12 maja skierowaliśmy do Ministerstwa Klimatu (Ministra Michała Kurtyki oraz Ministra Ireneusza Zyski) nasze Stanowisko dot. nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej wdrażającej dyrektywę o efektywności energetycznej z 2018 r. oraz wskazywanych poprzez media radykalnych propozycji dot. zmian w zakresie działania systemu Białych Certyfikatów w Polsce.
 
Biorąc od wielu lat aktywny ekspercki udział w zagadnieniach dot. efektywności energetycznej, m.in.:
 
Data dodania: 2020-04-27

Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich już w maju przygotowują wyjątkowe WEBINARIUM dot. wyzwań dla systemu energetycznego oraz energetyki 4.0.

Jednymi z poruszanych zagadnień będą m.in.:

  • Wyzwania dot. sieci elektroenergetycznych i możliwości ich stopniowego podporządkowywania logice sieci informatycznych.

Panelistą i gościem specjalnym naszego Webinarium będzie:

Strony