Studia Podyplomowe "MENEDŻER ZIELONEJ ENERGETYKI"

W imieniu Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zapraszamy Państwa na studia podyplomowe "MENEDŻER ZIELONEJ ENERGETYKI"

Studia Podyplomowe, mają wspierać decydentów przy zarządzaniu kompleksowymi i długofalowymi lokalnymi projektami w zakresie wytwarzania i konsumpcji energii – szczególnie tej wytwarzanej z „zielonych” źródeł.

  • Zajęcia prowadzone są przez doskonałych praktyków mających wiedzę opartą na wieloletnim doświadczeniu zawodowym. Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą, którą tworzą pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin związanych z funkcjonowaniem energetycznego.
     
  • Przyjazna dla uczestnika organizacja studiów w systemie hybrydowym weekendowym, pozwala łączyć naukę oraz obowiązki zawodowe,
     
  • Studia rozwijają myślenie strategiczne, umiejętności dokonywanie analiz, umiejętności zarządzania ludźmi, a także zdolności organizacyjne.

więcej na stronie studiów

TUTAJ