Aktualności

Data dodania: 2021-06-25

W dniu 17 czerwca 2021 r. Weizhi Dong, Dyrektor Zarządzający Huawei Enterprise Poland Business Group oraz Artur Borkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisali porozumienie ws. współpracy. Jej celem jest realizacja projektu Serock SmartCity, obejmującego cyfryzację gminy, w tym rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zwiększenie dostępności sieci światłowodowej dla mieszkańców i wdrożenie rozwiązań niwelujących oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne.

Data dodania: 2021-06-24

W dniu 24 czerwca w Częstochowie, odbędzie się dziesiąta edycja Konferencji "Zrownowazony rozwój...". W konferencji udział weźmie dr Grzegorz Maśloch - Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskigo, prezentując zagadnienia pt. "Odnawialne źródła energii jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich i ich spoleczności". Wśród klucziowych obszarów merytorycznych znajdą się m.in.

Data dodania: 2021-06-24

Właśnie kończą się konsultacje społeczne rządowego projektu ustawy mającej m.in. w kilka miesięcy znacząco zmienić formułę "Prosumenta".

Ponieżej przedstawiamy wypracowane wspólnie stanowisko w tym zakresie przez:

Data dodania: 2021-06-24

W dniu 23 czerwca 2021 r., w trybie konsultacji społecznych nasza organizacja przekazała Stanowisko dot. projektu nowelizacji prawa energetycznego do Ministerstwa Klimatu.

W naszym stanowisku odnieśliśmy się do poniższych obszarów:

Data dodania: 2021-06-23

Wielkie gratulacje dla Pana dr Macieja Sokołowskiego, który został laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców, prowadzacych innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. 

Data dodania: 2021-06-21

Podczas XXVIII edycji Welconomy udział wezmą reprezentanci ze środowiska biznesowego, naukowego i politycznego. Podczas wydarzenia zostaną poruszone między innymi tematy związane z bezpieczeństwem i przyszłością energetyki w Polsce oraz rolą banków i instytucji pomocowych w odbudowie aktywności gospodarczej i inwestycyjnej.

dr Grzegorz Maśloch weźmie udzial w sesji pt "Gmina dla lokalnej przedsiębiorczości – działania i instrumenty"

Data dodania: 2021-06-17

Po niewątpliwym sukcesie merytorycznym i organizacyjnym wydarzenia pt. "Energy Week 2021", zrealizowanym w dniach 24-28 maja 2021, którego Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego było Patronem Honorowym oraz wspierało organizacyjnie i merytorycznie SKNE, podjęto decyzję o zacieśnieniu współpracy. 

W dniu 15 czerwca, Rafał Czaja oraz Ewa Węglarz, ze strony Stowarzyszenia oraz Mateusz Czerko i Olivier Kucharski ze strony SKNE podpisali Porozumienie o współpracy.

Data dodania: 2021-06-02

W imieniu własnym oraz organizatora - GAZ SYSTEM SA, serdecznie zapraszamy Państwa na kontynuację cyklu „NOWE PERSPEKTYWY PRZYŁĄCZEŃ”, który z uwagi na sytuację epidemiologiczną zo

Data dodania: 2021-06-02

Współpracująca z nami organizacja międzynarodowa - DELTA-EE, opracowała tzw. Białą Księgę w zakresie wodoru, wskazując takie obszary jak:

Data dodania: 2021-06-01

Przekazujemy w Państwa ręce ciekawy i bardzo krótki materiał - Kilka słów o projektantach – czy są postępowi w świetle wymogów transformacji energetycznej? Materiał został opracowany przez naszego eksperta, członka Rady Programowej ds. efektywnego cieplownictwa Pana Piotra Gołąba

"Pytanie wydaje się dziwne, ale na podstawie mojego ponad 40 letniego doświadczenia zawodowego mogę powiedzieć że… niestety NIE....'

Strony