Rola firm ESCO w systemie Białych Certyfikatów

W poniedziałek 21 listopada nasi przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu eksperckim, którego celem było m.in. wypracowanie rekomendacji zmian zwiększających rolę firm ESCO w mechanizmach poprawy efektywności energetycznej w Polsce.

W spotkaniu poza kluczowymi ekspertami, brał udział przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Wydział Efektywności Energetycznej), a spotkanie prowadził dr Arkadiusz Węglarz - doradca Zarządu KAPE, członek Rady Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego.

Spotkanie było elementem wdrażania polityki efektywności energetycznej w ramach artykułu 7 Europejskiej Dyrektywy w sprawie Efektywności Energetycznej (EED).

Podczas spotkania, w trakcie dyskusji eksperckich Prezes Rafał Czaja wskazał na poniższe obszary istotne dla rozwoju formuły współpracy ESCO, które było omawiane wewnętrznie na poziomie Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego :

  • własność infrastruktury, a rozliczenia efektu modernizacji,
  • łączenie wsparcia, a własność infrastruktury,
  • interpretacja przepisów podatkowych związanych z rozliczeniem firmy ESCO (moment rozpoznania przychodu i odprowadzenia podatków).

Dziękujemy współpracującym ze Stowarzyszeniem ekspertom - Michałowi Gatkowskiemu i Jakubowi Włodarczykowi (VIVERNO) oraz  Bartoszowi Radkowiakowi (ESCOLIGHT) za wypracowanie rekomendacji na spotkanie.