Spółdzielnie energetyczne - prace zespołu eksperckiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem naszego przedstawiciela

Miło nam poinformować, że w siedzibie MRiRW w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie zespołu ekspertów (Spółdzielnie Energetyczne), powołanego w ramach działań Resortu Rolnictwa w zakresie Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich.

Jednym z członków zespołu jest nasz ekspert - Tomasz Marzec, a także Pani Prof. Aneta Suchoń, z którą współorganizowaliśmy "Międzynarodową Konferencję - Aspekty Organizacyjne i Prawne Funkcjonowanie Spółdzielni Energetycznych (Energy Cooperatives)" w dniu 27 maja 2021 r.

Jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - "Celem prac zespołu jest zaproponowanie konkretnych zmian legislacyjnych w obszarze większej aktywizacji spółdzielni energetycznych i tworzenia partnerstwa przy realizacji projektów w obszarze ciepłownictwa i energetyki na obszarach wiejskich w Polsce". 

Prof. Aneta Suchoń wyraziła nadzieję, że proponowane regulacje przyczynią się do popularyzacji spółdzielczości energetycznej, a przede wszystkim – spółdzielczości w ogóle.

Dr Marcin Rokosz, koordynator merytoryczny prac zespołów eksperckich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wskazał, iż zakres proponowanych zmian uwzględnia dotychczasowe propozycje zgłaszane przez resort rolnictwa w trakcie innych prac legislacyjnych.

Wypracowywane zmiany obejmują m.in.: rozszerzenie zakresu terytorialnego działania, usunięcie bariery liczby członków czy odpowiedź na zdefiniowane problemy z przyłączeniami instalacji OZE do sieci.

Skład zespołu eksperckiego reprezentujący Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi to:

  • dr Marcin Rokosz – koordynator merytoryczny prac zespołów eksperckich;
  • Marzena Skąpska – naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • Jarosław Wiśniewski – radca, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


fot. MRiRW

Czym jest spółdzielnia energetyczna?

Spółdzielnia energetyczna jest podmiotem zdefiniowanym w ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Jest to działająca lokalnie forma zrzeszenia, której celem jest w szczególności zaspokajanie potrzeb energetycznych lub ciepłowniczych spółdzielni energetycznej i jej członków na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich.