Zapraszamy na STUDIA PODYPLOMOWE MENEDŻER ZIELONEJ ENERGETYKI

Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem im. prof. Żmijewskiego
 
zapraszają na::
 
STUDIA PODYPLOMOWE MENEDŻER ZIELONEJ ENERGETYKI
 
 
Studia podyplomowe Menedżer Zielonej Energetyki mają wspierać decydentów przy zarządzaniu kompleksowymi i długofalowymi lokalnymi projektami w zakresie wytwarzania i konsumpcji energii -  szczególnie tej wytwarzanej z „zielonych” źródeł.
 
Studia podyplomowe Menedżer Zielonej Energetyki skierowane są do osób pragnących poszerzyć lub ugruntować posiadaną wiedzę na temat zielonej transformacji energetycznej i możliwości z niej wynikającej, w szczególności do:
 
kadry menedżerskiej i pracowników (osób zarządzających przedsiębiorstwami, przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, pracowników administracji samorządowej, kadry kierowniczej przedsiębiorstw (zakładów) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dla innych osób zainteresowanych problematyką transformacji energetycznej i zielonej energetyki),
kandydatów, którzy przygotowują się do objęcia zarówno stanowisk kierowniczych, jak i każdego innego szczebla w administracyjnych strukturach przedsiębiorstw, jak i urzędów centralnych oraz samorządowych, a także organizacji non–profit.,
absolwentów szkół wyższych (licencjackich i magisterskich).
 
Studia hybrydowe (50% zajęć na sali w budynkach SGH w Warszawie, 50% zajęć w formule zdalnej)
 
Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:00–16:00.
 
Rozpoczęcie studium - marzec 2023!
 
Rejestracja i szczegóły:
 
Kontakt:
mgr Wioletta Krasuska–Wojtkowska
tel.: +48 22 564 93 02
Sekretarz studiów
 
 
dr Grzegorz Maśloch
Kierownik studiów