Wyzwania związane z pracą, modernizacją i rozbudową Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

17 listopada 2022 r., przedstawiciele Stowarzyszenia im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego brali udział w Seminarium pn. „Wyzwania związane z pracą, modernizacją i rozbudową Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”.

Spotkanie odbyło się o godzinie 16:00 w Gmachu Starej Kotłowni Politechniki Warszawskiej z inicjatywy koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich PW, Sekcji Energetyki Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego.

Po krótkim wprowadzeniu przez gospodarzy z SEP-u - Panią Miłosławę Bożentowicz, prezentację rozpoczął Prezes Rafał Czaja, wprowadzając do tematu zrównoważonej transformacji energetycznej oraz komentarzy do wybranych założeń Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej (PRSP) i potrzeby elastyczności KSE.

Po tym wystąpieniu głos zabrał Pan Zbigniew Belina, były członek Zarządu PSE, obecny Prezes Koła SEP przy PSE, który przedstawił w szczegółach proponowane w PRSP plany rozbudowy sieci przesyłowej oraz jej poszczególne etapy. Na koniec  części prezentacji swój materiał przedstawił Pan Ryszard Kwaśnicki, opisując kluczowe elementy techniczne i organizacyjne dot. modernizacji stacji elektroenergetycznej „Mory”.

Po prezentacjach był czas na dyskusje eksperckie i dzielenie się swoim spostrzeżeniami oraz doświadczeniami związanymi z systemem elektroenergetycznym (praca, stabilizacja, magazynowanie, przyłączenie źródeł OZE, spółdzielnie energetyczne - lokalny wymiar energetyki).