Aktualności

Data dodania: 2021-07-07

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. objęły funkcję Operatora Informacji Rynku Energii

Data dodania: 2021-06-25

W dniu 17 czerwca 2021 r. Weizhi Dong, Dyrektor Zarządzający Huawei Enterprise Poland Business Group oraz Artur Borkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisali porozumienie ws. współpracy. Jej celem jest realizacja projektu Serock SmartCity, obejmującego cyfryzację gminy, w tym rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zwiększenie dostępności sieci światłowodowej dla mieszkańców i wdrożenie rozwiązań niwelujących oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne.

Data dodania: 2021-06-24

W dniu 23 czerwca 2021 r., w trybie konsultacji społecznych nasza organizacja przekazała Stanowisko dot. projektu nowelizacji prawa energetycznego do Ministerstwa Klimatu.

W naszym stanowisku odnieśliśmy się do poniższych obszarów:

Data dodania: 2021-06-24

Właśnie kończą się konsultacje społeczne rządowego projektu ustawy mającej m.in. w kilka miesięcy znacząco zmienić formułę "Prosumenta".

Ponieżej przedstawiamy wypracowane wspólnie stanowisko w tym zakresie przez:

Data dodania: 2021-06-24

W dniu 24 czerwca w Częstochowie, odbędzie się dziesiąta edycja Konferencji "Zrownowazony rozwój...". W konferencji udział weźmie dr Grzegorz Maśloch - Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskigo, prezentując zagadnienia pt. "Odnawialne źródła energii jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich i ich spoleczności". Wśród klucziowych obszarów merytorycznych znajdą się m.in.

Data dodania: 2021-06-23

Wielkie gratulacje dla Pana dr Macieja Sokołowskiego, który został laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców, prowadzacych innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. 

Data dodania: 2021-06-21

Podczas XXVIII edycji Welconomy udział wezmą reprezentanci ze środowiska biznesowego, naukowego i politycznego. Podczas wydarzenia zostaną poruszone między innymi tematy związane z bezpieczeństwem i przyszłością energetyki w Polsce oraz rolą banków i instytucji pomocowych w odbudowie aktywności gospodarczej i inwestycyjnej.

dr Grzegorz Maśloch weźmie udzial w sesji pt "Gmina dla lokalnej przedsiębiorczości – działania i instrumenty"

Data dodania: 2021-06-17

Po niewątpliwym sukcesie merytorycznym i organizacyjnym wydarzenia pt. "Energy Week 2021", zrealizowanym w dniach 24-28 maja 2021, którego Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego było Patronem Honorowym oraz wspierało organizacyjnie i merytorycznie SKNE, podjęto decyzję o zacieśnieniu współpracy. 

W dniu 15 czerwca, Rafał Czaja oraz Ewa Węglarz, ze strony Stowarzyszenia oraz Mateusz Czerko i Olivier Kucharski ze strony SKNE podpisali Porozumienie o współpracy.

Data dodania: 2021-06-02

W imieniu własnym oraz organizatora - GAZ SYSTEM SA, serdecznie zapraszamy Państwa na kontynuację cyklu „NOWE PERSPEKTYWY PRZYŁĄCZEŃ”, który z uwagi na sytuację epidemiologiczną zo

Data dodania: 2021-06-02

Współpracująca z nami organizacja międzynarodowa - DELTA-EE, opracowała tzw. Białą Księgę w zakresie wodoru, wskazując takie obszary jak:

Strony