Aktualności

Data dodania: 2024-01-15

Z przyjemnością rozwijamy naszą współpracę ze Stowarzyszeniem - podkreśla Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej dr inż. Mieczysław Grodzki, wskazując ze Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego jest jedynym niezależnym NGO, który tak aktywnie promuje spółdzielczość energetyczną w Polsce i wspólnie z KRS wypracowuje rozwiązania w tym zakresie.


Prezes KRS - dr inż. Mieczysław Grodzi - fot. KRS

Data dodania: 2024-01-11

Spotkanie eksperckie z Komisją Europejską w dniu 8 stycznia miało na celu omówienie wyzwań dot. lokalnych wyzwań w zakresie zarządzania energią i roli społeczności energetycznych w budowaniu lokalnych przewag konkurencyjnych.

Data dodania: 2024-01-03
Stowarzyszenie im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego było partnerem merytorycznym cyklu regionalnych konferencji regionalnych 
‘Aktualne problemy funkcjonowania ciepłownictwa", zorganizowanego przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwa Polskiego (IGCP).
 
Data dodania: 2023-11-20

PSE planują przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń dla profesjonalnych uczestników rynku energii elektrycznej, którzy są zobowiązani do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii

Aby jak najlepiej dostosować tematykę i formę szkoleń do specyficznych potrzeb różnych grup odbiorców, PSE przygotowały krótką sondę, badającą Państwa potrzeby.

Data dodania: 2023-11-15

Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego w ramach umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa zorganizowało cykl 4 bezpłatnych warsztatów stacjonarnych dotyczących zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko–wiejskich.

fot. Stowarzyszenie im. Prof. Żmijewskiego (otwarcie części warsztatowej - Rafał Czaja)

Data dodania: 2023-10-28

8 lat temu (28.10.2015 r.) odszedł prof. Krzysztof Żmijewski

Człowiek - instytucja, zawsze z kapeluszem pełnym pomysłów, z wizją polskiej energetyki, o której mówił i pisał z pasją i energią.

Twórca Stowarzyszenia na rzecz Efektywności, które od 2018 r. działa pod nazwą: "Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego".

Data dodania: 2023-10-27
W dniu 25 października w Warszawie, przy zaangażowaniu Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, z inicjatywy Stowarzyszenia Energetyki Odnawialnej, odbyła się dyskusja ekspercka dot.  II etapu reformy rynku bilansującego z udziałem przedstawicieli PSE 
 
 

Strony