Aktualności

Data dodania: 2024-04-28

W imieniu Organizatora - Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Partnera Merytorycznego - Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego oraz Rafała Czaji - członka Rady Programowej "IV Kongresu Elektryki Polskiej" zapraszamy do udziału w bardzo wyjątkowym wydarzeniu.


Data dodania: 2024-04-23

Przedstawiciele Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego - Natalia Aleksiejuk oraz Rafał Czaja, na zaproszenie Ambasady Danii w Warszawie wzięli udział w spotkaniu dot. duńskiego modelu planowania rozwoju odnawialnych źródeł energii i zielonych paliw gazowych oraz pracy duńskiego Operatora Sieci Przesyłowej - Energinet.

Data dodania: 2024-04-20
Przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego - Rafał Czaja, brał udział w dyskusji eksperckiej w zakresie elementów wdrażania nowej Dyrektywy o Efektywności Energetycznej EED
 
Data dodania: 2024-04-18
Nasi przedstawiciele - dr inż. Grzegorz Maśloch oraz mec. Tomasz Marzec byli prelegentami konferencji "Racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” - 17 kwietnia, Płońsk
 
Data dodania: 2024-04-08

W dniu 4 kwietnia Natalia Aleksiejuk, Rafał Czaja, Grzegorz Maśloch - przedstawiciele Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego wzięli merytoryczny udział w dyskusjach i prezentacjach podczas VI Euroregionalnej Konferencji Naukowej „Samorządność, Spółdzielczość, Przedsiębiorczość – czyli o sztuce obywatelskiego samostanowienia. Wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne. Między teorią a praktyką”

Data dodania: 2024-03-28

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Data dodania: 2024-03-28

W dniu 27 marca Prezes URE zainicjował platformę dialogu pomiędzy administracją centralną, niezależnymi organizacjami eksperckimi, organizacjami branżowymi, operatorami sieci i przedstawicielami świata nauki. Wśród  zaangażowanych podmiotów  m.in. Ministerstwo Klimatu i  Środowiska, PSE SA, Politechnika Lubelska oraz Stowarzyszenie im. Prof. Żmijewskiego

Pierwsze spotkanie dotyczyło m.in.:

Data dodania: 2024-03-28

Z wielką przyjemnością informujemy, że dr hab. inż. Arkadiusz Węglarz - wybitny ekspert w zakresie efektywności energetycznej budynków, współtwórca koncepcji rozwiązań regulacyjnych w tym zakresie oraz przyjaciel i wieloletni współpracownik śp. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego, z uwagi na swoje osiągnięcia dydaktyczne i zawodowe, otrzymał w dniu dzisiejszym stopień Profesora Politechniki Warszawskiej.

Data dodania: 2024-03-26

W dniu 22 marca odbyło się wyjątkowe spotkanie edukacyjne w PSE SA z wizytą w Krajowej Dyspozycji Mocy


fot. PSE SA (Krajowa Dyspozycja Mocy)
 

Data dodania: 2024-03-25
 
Portal "Energetyka 24" przedstawiał zagadnienia prezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego Rafała Czaję dot. rozwoju energetyki odnawialnej w kontekście potrzeb rozwojowych sieci elektroenergetycznych w Europie i w Polsce
 

Fot. Energetyka 24 (Wystąpienie otwierająca - Rafał Czaja)
 

Strony