Aktualności

Data dodania: 2023-11-20

PSE planują przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń dla profesjonalnych uczestników rynku energii elektrycznej, którzy są zobowiązani do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii

Aby jak najlepiej dostosować tematykę i formę szkoleń do specyficznych potrzeb różnych grup odbiorców, PSE przygotowały krótką sondę, badającą Państwa potrzeby.

Data dodania: 2023-11-15

Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego w ramach umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa zorganizowało cykl 4 bezpłatnych warsztatów stacjonarnych dotyczących zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko–wiejskich.

fot. Stowarzyszenie im. Prof. Żmijewskiego (otwarcie części warsztatowej - Rafał Czaja)

Data dodania: 2023-10-28

8 lat temu (28.10.2015 r.) odszedł prof. Krzysztof Żmijewski

Człowiek - instytucja, zawsze z kapeluszem pełnym pomysłów, z wizją polskiej energetyki, o której mówił i pisał z pasją i energią.

Twórca Stowarzyszenia na rzecz Efektywności, które od 2018 r. działa pod nazwą: "Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego".

Data dodania: 2023-10-27
W dniu 25 października w Warszawie, przy zaangażowaniu Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, z inicjatywy Stowarzyszenia Energetyki Odnawialnej, odbyła się dyskusja ekspercka dot.  II etapu reformy rynku bilansującego z udziałem przedstawicieli PSE 
 
 
Data dodania: 2023-10-19

W imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego - wykonawcy

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału ostatnim z cyklu bezpłatnym warsztacie:

Data dodania: 2023-10-17

17 października z udziałem Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego odbyło się strategiczne, międzynarodowe spotkanie eksperckie w zakresie wyzwań na rzecz budowania lokalnych społeczności energetycznych oraz Dyrektywy RED III.

Data dodania: 2023-10-14

XXI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, 11 - 12 października 2023 r., Katowice

Data dodania: 2023-10-11

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w dniach 18-19.10.2023 r. organizuje konferencję pn. „Program „Energia dla Wsi”- wsparcie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarach wiejskich”.

W imieniu CDR w Brwinowie oraz Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego serdecznie zapraszamy do udziału

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji operacji Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Data dodania: 2023-10-05

Pomorski Archipelag Wysp Energetycznych to jeden z programów strategicznych woj. pomorskiego, który jest skierowany na zrównoważony rozwój odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem różnych form organizacyjnych i współpracy lokalnych struktur z systemem elektroenergetycznym

Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza oraz Yodiss PSA odpowiadać będą m.in. za:

Strony