Nagroda specjalna podczas Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości

W dniu 27 czerwca na zaproszenie Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej - Mieczysława Grodzkiego oraz Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej - Andrzeja Półrolniczaka, przedstawiciele Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego (Rafał Czaja, Grzegorz Maśloch, Tomasz Marzec) uczestniczyli w wyjątkowej uroczystości "Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości"


Fot. Stowarzyszenie im. Prof. Żmijewskiego (od lewej: Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia, Grzegorz Maśloch - Dyrektor Stowarzyszenia, Tomasz Marzec - ekspert Stowarzyszenia, UMK w Poznaniu, Stefan Krajewski - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mieczysław Grodzki - Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej)

Podczas uroczystości przyznano nagrody specjalne dla wybitnych działań wpisujących się w sposób szczególny w cele ruchu spółdzielczego.

Nagrodę specjalną, za kompleksowe ujęcie zagadnień w zakresie spółdzielczości energetycznej na poziomie międzynarodowym i pracę naukową pt: "Energy Cooperatives in Selected Countries of the World - Legal and Economic Aspects" otrzymali prof. Aneta Suchoń oraz doktorant Tomasz Marzec, publikacja ukazała się dzięki zaangażowaniu wydawniczemu Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego.


Fot. Stowarzyszenie im. Prof. Żmijewskiego (od lewej: Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia, Tomasz Marzec - ekspert Stowarzyszenia, UMK w Poznaniu)


Fot. Stowarzyszenie im. Prof. Żmijewskiego (od lewej: 
Tomasz Marzec - ekspert Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego, UMK w Poznaniu, Krzysztof Kwiatkowski - Senator RP, Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego)

Jak podkreślił Prezes KRS - dr. inż. Mieczysław Grodzki podczas wręczania nagrody - praca stanowiła nie tylko ujęcie kwestii naukowych na najwyższym poziomie, ale także niezwykle cenną analizę, która powinna być elementem dalszych działań w zakresie wzmacniania spółdzielczości energetycznej w Polsce. Fakt, że kierownictwo Stowarzyszenia im. Prof Żmijewskiego rozumiejąc idee takiej publikacji, postanowiło także zaangażować się, świadczy o właściwym zrozumieniu wagi ekonomii społecznej, której spółdzielczość jest kluczowym elementem.

Podczas uroczystości wagę i rolę ruchu spółdzielczego podkreślali w swoich wystąpieniach m.in.:

Stefan Krajewski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictw i Rozwoju Wsi


Fot. Stowarzyszenie im. Prof. Żmijewskiego (Stefan Krajewski - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Krzysztof Kwiatkowski - Senator RP


Fot. Stowarzyszenie im. Prof. Żmijewskiego (Krzysztof Kwiatkowski - Senator RP)