Wyzwania w procesie transformacji energetycznej w rolnictwie - spotkanie w ramach projektu energiadlawsi.pl

Podczas spotkania projektu energiadlawsi.pl z przedstawicielami Stowarzyszenia Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami eksperci Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa omówili kluczowe wyzwania w zakresie zrównoważonej transformacji energetycznej występujące w tym sektorze.

Jak podkreślali eksperci, głównym wyzwaniem w sektorze jest wpisanie się w wymogi Zielonej Transformacji rozumianej zarówno jako transformacja techniczna (zastąpienie paliw kopalnych) oraz handlowa (ślad węglowy), które mają zapewnić utrzymanie i wzrost konkurencyjności.

więcej