Stowarzyszenie gościem konferencji "Potęga technologii. Aktualne trendy na rynku start-upów"

Przedstawiciele Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego gościli w Google for Startups Campus w Warszawie podczas konferencji "Potęga technologii. Aktualne trendy na rynku start-upów."

"Tworzenie przełomowych technologii" - to kluczowa debata konferencji, która powinna być również inspirująca dla sektora OZE, a w szczególności dla podmiotów kreujących nowe podejście w sferze elastyczności systemu elektroenergetycznego. Uczestnicy debaty wskazywali jaką drogę od pomysłu do wdrożenia trzeba przejść w rozumieniu wyzwań międzynarodowych (potrzeby rynkowe/nauka).