PSE planują przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń dla profesjonalnych uczestników rynku energii elektrycznej

PSE planują przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń dla profesjonalnych uczestników rynku energii elektrycznej, którzy są zobowiązani do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii

Aby jak najlepiej dostosować tematykę i formę szkoleń do specyficznych potrzeb różnych grup odbiorców, PSE przygotowały krótką sondę, badającą Państwa potrzeby.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety - wystarczą tylko 2 minuty, która jest dostępna

Ankieta jest anonimowa, PSE nie zbierają żadnych danych osobowych. Link do ankiety będzie aktywny do 4 grudnia 2023 r.

Ankieta - TUTAJ