Nowe warunki funkcjonowania rynku bilansującego - spotkanie eksperckie z udziałem PSE SA

W dniu 25 października w Warszawie, przy zaangażowaniu Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, z inicjatywy Stowarzyszenia Energetyki Odnawialnej, odbyła się dyskusja ekspercka dot.  II etapu reformy rynku bilansującego z udziałem przedstawicieli PSE 
 
 
Celem spotkania było m.in. przeprowadzenie pogłębionej dyskusji w zakresie praktycznych aspektów stosowania nowych warunków funkcjonowania rynku bilansującego oraz ich wpływu na procesy zachodzące w sektorze OZE od strony inwestycyjnej
i działalności operacyjnej.
 
 
 
Projekt nowych Warunków Dotyczących Bilansowania w stosunku do obowiązujących zasad funkcjonowania rynku bilansującego wprowadza następujące główne zmiany, a w tym m.in:
  • Zmiany w procesie planowania pracy KSE
  • Nową strukturę podmiotową i obiektową RB
  • Nowy katalog usług bilansujących
  • Rynkowe zasady pozyskiwania mocy bilansujących
  • Zmiany zasad wyceny energii bilansującej i niezbilansowania oraz zasad rozliczeń tych energii