Pomorski Archipelag Wysp Energetycznych z udziałem Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego

Pomorski Archipelag Wysp Energetycznych to jeden z programów strategicznych woj. pomorskiego, który jest skierowany na zrównoważony rozwój odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem różnych form organizacyjnych i współpracy lokalnych struktur z systemem elektroenergetycznym

Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza oraz Yodiss PSA odpowiadać będą m.in. za:

  • wypracowanie  optymalnej formuły i modelu działania w ramach spółdzielni energetycznej
  • opracowania pilotażowego modelu działania
  • przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania inwestycji

na rzecz samorządów województwa pomorskiego, które zostaną wybrane na podstawie przeprowadzonego badania, uwzgledniającego m.in. uwarunkowania społeczne, środowiskowe, ekonomiczne i energetyczne wśród JST woj. pomorskiego.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Departament Rozwoju Gospodarczego Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.