Lokalna Energia - Projekt realizowany z zaangażowaniem ekspertów Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE DLA POLSKIEJ WSI - „Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

 

 Celem naszej operacji jest wyjście naprzeciwko istotnej bariery dla wdrażania na szeroką skalę spółdzielni energetycznych na obszarach wiejskich w Polsce, jaką jest brak informacji i wiedzy w społecznościach wiejskich odnośnie istoty „prosumeryzmu zbiorowego”.  Przedstawimy w kampanii medialnej w formie filmów, bloga, pytań i odpowiedzi, przykłady i doświadczenia inicjatyw spółdzielni energetycznych oraz innych form społeczności energetycznych OZE w Polsce i w innych państwach UE, aby podnieść świadomość rolników, samorządów, przedsiębiorców, szkół, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców odnośnie kosztów i korzyści przygotowywania, projektowania, wdrażania i udziału w spółdzielni energetycznej jako formy lokalnego rynku energii.

Operację realizuje Polska Fundacja Innowacji z partnerem: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

https://lokalnaenergia.pl/o-projekcie/